17.1  ADDENDA

 

Pamfil Şeicaru: Un singuratec: C. Stere, ed. "Carpaţii", Madrid 1956

 

 

 

 

 

C O L E C Ţ I A   l C A R P A Ţ I I  l

 

Nr. 5

u

 

Pamfil   Şeicaru

 

 

UN   SINGURATEC :

C. STERE

 

 

 

 

 

EDITURA  "CARPAŢII"

MADRID

1 9 5 6

 

 

 

De la început portretul lui C. Stere de Pamfil Şeicaru e caracterizat printr'o singură trăsatură esenţială a fiinţei sale: "În viaţa politică şi culturală a României C. Stere a fost un singuratec. A avut prieteni şi devotamente, a fost animatorul unei mişcări, poporanismul, a fundat şi a condus "Viaţa românească" revista de cel mai mare prestigiu după eclipsarea "Convorbirilor literare", dar până la sfârşitul existenţii lui C. Stere a rămas un singuratec."

 

În timpul neutralităţii a publicat mai multe articole în legătură cu evenimentele actuale şi le-a întitulat sugestiv "Carnetul unui solitar": "C. Stere s'a simţit dealungui unei vieţi de intensă participare la viaţa publică -, de frământare a spiritului românesc, un izolat. Sub aparenţele lui de om rece, distant, se ascundea o delicată sensibilitate; era un om care simţea necesitatea unei călduri afective şi nu o găsea. Înclin să cred că acea rezervă pe care a păstrat-o în raporturile cu oamenii, acea infirmitate sufletească a entuziastelor dăruiri, acel sentiment de izolare pe care C. Stere l-a avut toteauna se datoresc anilor petrecuţi ca deportat în Siberia. Dealungul sbuciumatei lui vieţi, el a rămas neschimbat, aşa cum s'a format ca tânăr revoluţionar crescut în atmosfera specifică a mediilor revoluţionare ruseşti, aşa cum Siberia i-a modelat sensibilitate. Rămânem, oricât s'ar schimba împrejurările, condiţiile de viaţă, cu amprenta formaţiei din adolescenţă, cu caracterul, sensibilitatea, viziunea de oameni şi de viaţă precizate în epoca tinereţii. Mai târziu, experienţele existenţei noasre aduc, evident, modificări, dar ele sunt exterioare, nu modifică conţinutul, nu ne schimbă în ceea ce formează fundamentele, firii noastre."

 

Într'o lucrarea despre Basarabia am semnalat şi eu respectiva lipsă de potrivire dintre caracterul omului basarabean şi cel al locuitorului băştinaş al României; şi din acest motiv mă înteresau concluziile maestrului, deocamdată sugerează că zilele petrecute ca tânăr revoluţionar în Siberia l-au înfluenţat în mod decisiv, dar argumentele mi se par puţin convingătoare. După umila noastră părere, vremea prizonieratului siberian, oricât l-ar fi urmărit cu amintirile sale a constiuit un factor extern care s'a mulat peste caracterul specific al firii sale, în esenţa sa profund românească. De altfel, suntem siguri că nici maestrul nostru nu a căutat să susţie un alt punct de vedere, după cum urmează să scrie în continuare: "C. Stere, rector al Universităţii din Iaşi, conducător al revistei "Viaţa românească" animator al poporanismului, nu suferise nicio transformare interioară, continua să traiască în el revoluţionarul deportat în singurătaţile îngheţate ale Siberei. În fond, Stere a fost un dezrădăcinat, un permanent exilat; ca moldovean basarabean un exilat în lumea rusească şi mai târziu, ca fost revoluţionar deportat, un exilat în viaţa românească. Şi acest sentiment de exilat se adâncea liric într'o stare nostalgică, într'o refugiere în amintiri, în chemarea evocărilor spre a reduce din senzaţia de frig a exilului."

 

Prin aceste rânduri P. Şeicaru împrăştie orice confuzie nedorită, sentimentul de exilat la C. Ştere aparţine sufletului permanent al moldoveanului basarabean, de origine românească, el gustă până la extaz, ca pe un act contemplativ poetic vrednica lui nostalgie, asemănată cântecelor de dor ale lui Oct. Goga, pe când rusul, copleşit de infinitul nostalgiei sale sfârşeşte prin a-l îneca în alcool, ceremonial savârşit ca pe un ritual, cum printre alţii o aflăm din Azilul de noapte al lui Maxim Gorki.

 

Dar, crede în continuare maestrul nostru, dacă C. Stere n'a rămas o enigmă pentru cei din jurul său, se datorează memoriilor sale redactate sub forma unui roman-fluviu, "În preajma revoluţiei", publicat în 8 volume în editura Adevărul. Eroul principal Vania Răutu, este chiar C. Stere.

 

Se face un scurt istoric al mişcării socialise în Rusia, prima organizare de acest fel, fiind cercul Tchaikovsky, fondatorul ei a deportat în Siberia, după evadare a trăit la Londra. În 1914, Nicolas Tchaikovski, împreună cu Plehanov şi Kropotkin, făceau parte din vechea gardă revoluţionară, din primul cerc a făcut parte Sofia Petrovskaia spânzurată pentru că participase la atentatul contra lui Alexandru al II-lea, cercul respectiv a fost fondat în 1869. Membrii lui au fost primii revoluţionari ruşi, care au făcut propagandă printre muncitori dar pe acea vreme ei îşi îndreptau atenţia spre ţărănime, apreciată ca partea cea mai revoluţionară a poporului rus şi cea mai capabilă să primească doctrina socialistă.

 

În 1870 după arestarea membrilor cercului Tchaikovski, s'a format organizaţia secretă "Pământ şi libertate". Toţi membrii acestei noi organiizaţii erau cunoscuţi ca "narodniki" de la cuvântul narod ce însemna popor-poporanişti, opozant marxismului. Aşadar, C. Stere s'a format în ideologia narodnicismului, ceea ce explică seria de articole publicate de el în "Viaţa românească" sub titlul "Poporanism dau social-democraţie" ajungând la concluzia: poporanismul corespundea necesităţilor social-politice ale României, cu o populaţie ţarănească de 80 la sută".

 

Dar în rusia narodnicismul, după cum amintea socialistul Martov în istoricul "Drapelul roşu în Rusia" a fost înfrânt chiar prin rezistenţa în primul rând a ţăranilor. În 1875 s'a înfiinţat la Odesa "Uniunea lucrătorilor din Sudul Rusiei" considerată prima organizaţie social-democrată în Rusia. C. Dobrogeanu-Gherea a aparţinut acestei organizaţii, pe când Zubcu Codreanu, primul socialist român, a aparţinut de cercul Tchaikovsky. Poliţia ţaristă a lichidat ambele organizaţii, după o scurtă duarată de activitate.

[In volumul III lipseau de 140 de pagini de corectura (delapidare Editura ALMAROM), acum cu manuscrisul original şi pagini de corectura, Rita Vuia]

E important de semnalat că în sânul respectivilor luptători socialişti s'au dezvolat două concepţii tactice una a adoptării luptei legale în cadrul democraţiei parlamentare existente, pe când a doua propunea desfiinţarea totală a vechiului stat pe cale revoluţionară. De-acum se conturează două direcţii de dezvoltare, una spre partidele actuale social-democrate şi cealaltă spre statul totalitar comunist, bazat pe ura de clasă conform învăţaturii lui Marx, Engels şi Lenin, de unde se poate observa ca între cele două partide social-democrate nu există nicio legătură şi e important de menţionat acest aspect deoarece şi partidul lui Lenin se numea tot social-democrat ceea ce dă naştere la unele confuzii de care au profitat neocomuniştii români care au trecut în tabăra social-democraţiei cu care de fapt nu aveau nicio legătură înafara unei adversităţi dusă printr'o luptă pe viaţă şi moarte, de unde la venirea la putere a partidului comunist în România de după 23 August 1944 asimilarea partidului social-democrat condus de Titel Petrescu a însemnat un act de teroare politcă; drept urmare cei ce s'au opus la unirea forţată au înfundat puşcăria, pe când ceilalţi au îmbrăcat haina trădătorilor, aşa cum se întâmplă în vremea noastră o trădare, în sens invers, de la comunişti la social-democraţii adevăraţi, deşi între cele două partide există o incompatibilitate prezentă, de altfel de la naşterea lor.

 

Adevărata social-democaţie, adepta luptei legale într'un sistem existent democratic a fost reprezentată de Dobrogeanu-Gherea, conform teoriei lui Karl Kautsky viu criticat de Lenin, pe această cale social-democraţia a devenit duşmanul cel mai înverşunat al comunismului, intern şi extern, programul social-democrat, în spiritul descris mai sus, a fost adoptat la Congresul la Erfurt din 1891.

 

La noi în ţară, la congresul partidului socialist român (Aprilie 1894) cuvântul de ordine l-a dat Ion Nădejde, partizanul, spre cinstea lui, a căii de luptă legale, rostind semnificativele cuvinte: "La noi în ţară trebuie să mergem numai pe calea legală, deoarece Constituţia noastră este foarte liberală şi îngăduie evoluţia societăţii. Înţeleg tactica violentă revoluţionară în Rusia, nu însă la noi."

 

Spre deosebire de revoluţionarii instransigenţi ruşi şi basarabeni primul partid social-democrat român a prezentat un program moderat elaborat de Iosif Nădejde, C. Dobrogeanu-Gherea, V. Morţun, G. Diamandi şi alţii.

 

Fără îndoială primii socialişti, îl avem de exemplu pe criticul Dobrogeanu-Gherea, credeau în marxismul materialist dar contestau părţi fundamentale din el, cum ar fi lupta de clasă şi propagau instaurarea unei societăţi drepte pe cale parlamentară şi nu revoluţionară. Ori acest aspect era atât de esenţial încât întreaga dogma marxistă se surpă, dacă mai întâi de toate statul capitalist nu e distrus. Şi astăzi putem susţine că previziunile primilor socialişti, nu s'au împlinit, prin reformele aplicate statului capitalist nu s'a ajuns la înlocuirea sa ci din contră la o tot mai mare vitalizare al acestui sistem. E drept că în ţările apusene au ajuns la putere partidele socialiste dar ele sunt concurate de alte partide burgheze, origine de care nici actualele partide zise socialiste nu se lapădă. E o mare eroare să califici atare partide de stânga drept înrudite cu cele comuniste, când de fapt nu mai au nimic în comun, nu e o întâmplare că după dispariţia comunismului în rasăritul Europei inclusiv în URSS, partidele socialiste au început sa domnească în ţările apusene, dovadă că nu există nici un raport între fostul partid comunist şi social-democraţia europeană de astăzi. Există obiceiul de a se face o legătură între ele, chiar de opoziţia de dreapta, fără ca cineva să-l poată confunda cu regimul totalitar bolşevic. Orice partid socialist ajunge la putere prin votul cetăţenilor şi este judecat după eficienţa măsurilor sociale luate, de obicei după scurgerea anilor de guvernare e înlocuit de un partid de dreapta, fără ca aşaceva să fie un lucru neobişnuit sau revoluţionar. Doar la noi la români în plină democraţie, partidul social-democrat condus de un fost ministru al muncii Anastasiu, execută o mişcare imposibilă: face coaliţie cu foştii reprezentanţi ai partidului comunist român, dând mâna peste ani cu trădătorii Şt. Voitec sau Ion Pas totuşi cu o mică diferenţă, aceştia din urmă aveau scuza că astfel au scăpat de grei ani de închisoare, pe când tovul. Anastasiu e fascinat de ciolanul ce i se oferă, un post de vicepreşedinte al monstrului creat, în schimb cu ajutorul său, comuniştii vor intra în internaţionala socialistă, toţi suferind de gravă amnezie, când datorită partidului revoluţionar marxist-leninist bolşevic român, partidul socialist-democrat nu numai că a fost desfiinţat dar şeful său Titel Petrescu a fost aruncat în închisoare unde urma să-şi încheie zilele ca şi Iuliu Maniu, Dinu şi George Brătianu dacă internaţionala socialistă nu şi-ar fi amintit de el şi prin intervenţiile sale, să-l scoată la lumină, dându-i posibilitatea să moară ca bun creştin, în propriul său pat.

 

Refugiat din Rusia ţaristă, C. Stere s'a stabilit la Iaşi dar nu în 1888 cum se scrie în carte, probabil o greşală aparţinând neglijenţei editorului român, ci în 1892 cum declară chiar C. Stere abordând şi problema numelui său de familie, cum am notat-o într'un articol în care mă plângeam de erorile lui Ioan Petru Culianu, evident intenţionate, executate cu intenţia de a demola o mare personalitate a culturii româneşti, C. Stere; susţinând printre cele multe, că pe cel criticat destructiv de el, falsificănd adevărul cultiva impostura minciunii, îl chema de fapt C. Şărcăleanu pseudonimul său fiind de C. Stere, basarabean refugiat politic şi mai adaogă, tot minţind, că în calitatea sa de prefect de poliţie (???) a reprimat, personal răscoalele ţarăneşti. Vom vedea cât e de valabilă şi această ultimă ordinară calomnie, acuma să ne referim la răspunsul dat de C. Stere la celelalte două puncte: Într'o scrisoare publică C. Stere declara că nu e refugiat (politic se înţelege n.n.) din Basarabia ci a venit în România cu un paşaport legal eliberat de guvernatorul Basarabiei în 15 Noiembrie 1892 şi mai afirma că se numeşte Constantin Stere nu Şărcăleanu, un pseudonim sub care a scris la Evenimentul literar, publicând în respectiva foaie socialistă condusă de Sofia Nădejde, primul său articol la 17 Martie 1894 întitulat "Limba literară".

 

Cu siguranţă Ioan Petru Culianu mânat de atâta ură cu acţiune de a orbi complet spiritul, rătăcindu-l, nu ar fi putut scrie o carte adevărată despre "Un singuratec: C. Stere". A fost în stare s'o conceapă Pamfil Şeicaru, deoarece pe el îl conducea un sentiment de iubire, de natură neoplatonică, dantescă, ideală în conţinutul ei faţă de întreaga activitate a lui C. Stere. Numai cu ajutorul ei a putut să-şi dobândească liniştea păcii interioare şi astfel să-i descopere cele mai alese comori sufleteşti, în bună parte confruntându-se cu propriile lui ideale şi cu greutăţile asprului său destin de exilat continu şi singuratec desrădăcinat, în societatea din jurul său şi oamenii printre care trăieşte.

 

Din aceste motive toate cele scrie despre C. Stere, au valoarea unei lucrări înălţate la stele, muzele Parnasului o numesc drept una din capodoperele lui Pamfil Şeicaru.

 

Despre primii anii petrecuţi la Iaşi, C. Stere a scris în volumul IV "Hotarul" (partea "Peste culme") şi în vol. V "Nostalgii" din "În preajma revoluţiei", ele, subliniază marele ziarist şi scriitor, "redau starea sufletească a basarabeanului revoluţionar rus în care se deşteaptă sentimentul naţional".

 

Era perioada când, consecvent principiilor sale, partidul social-democrat participă la alegeri parlamentare din care au fost aleşi Ion Nădejde la Iaşi şi Vasile G. Morţun la Roman. Despre acest eveniment Stere a scris în volumul "Ciubăreşti" din romanul "În preajma revoluţiei". Ion Nădejde figurează sub numele Vasile Credinţă.

 

Debutul ca publicist politic l-a făcut în Adevărul literar în care critică ferm, pe parcursul a mai multor articole, starea socială din România, punând într'o lumină dureroasă situaţia mizeră a ţarănimii.

 

Deşi n'a fost înscris în partidul socialist, participa la şedinţele lui, de unde putem să ghichim o afinitate sufletească de "bătrân revoluţionar".

 

C. Stere va fi alături de socialişti când aceştia au dus tratative cu Ionel Brătianu, pentru a intra în partidul liberal, condus de el. Printre aceştia se înscriau: V.G. Moruţun, Iancu Procopiu, prof. dr. Ion Cantacuzino, Al.G. Radovici şi Diamandi. În acei ani C. Stere se afla în relaţii extrem de apropiate cu şeful partidului liberal, Ionel Brătianu. În volumul VII "În Ajun", din "În preajma revoluţiei" redă începuturile bunelor raporturi dintre ei, premierul liberal în roman de Aurel Crăsneanu.

 

Fruntaşii socialişti intraţi la liberali s'au numit "Tinerimea generoasă".

 

În timpul răscoalei din 1907 a fost prefect de Iaşi, şi nu cum tendenţios îl declara I. Culianu, prefect de poliţie, funcţie în care datorită tactului lui C. Stere nu s'a tras niciun foc de armă, iată adevărul asupra reprimărilor executate de C. Stere în timpul răscoalei ţărăneşti din judeţul Iaşi, deci ne punem întrebarea pe cine a căutat regretatul I. Culianu să înşele dacă nu cumva ţinea cu tot dinadinsul să-şi ştirbească propriul său prestigiu?

 

Evenimentul privind reuşita prefectului C. Stere, de a nu trage nici un foc de armă împotriva ţăranilor răsculaţi în 1907, a fost în mod deosebit semnalat în publicaţiile vremii, iar N. Iorga a tipărit în "Neamul românesc" o scrisoare prin care îl felicita pe C. Stere, recomandându-l pentru viitoarele alegeri, alegătorii să-i prefere candidatura.

 

În 1914 când Ionel Brătianu a format guvernul, prestigiul lui C. Stere arăta de nezdruncinat. Revista "Viaţa românească" al cărei director era se bucura de autoritate în ochii intelectualilor români. Avea o priză deosebită la "luminătorii satelor" lui Spiru Haret şi era de acord cu importantul rol jucat de învăţători în viaţa publică a ţărănimii.

 

În 1909 două personalităţi întăreau atmosfera haretistă: Iorga ţinând cursurile de vară de la Vălenii de munte şi cursurile de la Mănăstirea Neamţului organizate de Viaţa românească. Cele două influenţe, naţionalistă şi poporanistă, sau întâlnit într'un articol al lui Ion Mihalache întitulat "Partid de clasă" publicat în 1912 în revista învăţătorilor tineri "Vremea nouă". Ion Mihalache îşi susţinea pe mai departe ideea criticată de marele istoric, a unui partid de clasă, ca un partid ţărănesc. Deşi era auditor asidu al cursurilor de vară de la Vălenii de Munte, totuşi tânărul învăţător se vedea că citise articolele lui C. Stere "Social-democraţie sau poporanism". Mai mult decât atât, fratele lui Ion Mihalache, Dumitru, şi el învăţător, mort în primul război mondial, era colaborator la " Viaţa Românească".

 

În 1914, moare Spiru Haret şi Ionel Brătianu îl numeşte ca ministru al instrucţiei, nu pe cel mai nimerit în persoana lui C. Stere ci pe I.G. Duca, e drept colaborator al lui Spiru Haret în organizarea băncilor populare, al căror director general era. Dar nedreptatea strigătoare la cer, îl lăsă rece pe C. Stere, pe el îl preocupa cele două reforme ce urmau să fie introduse după trecerea prin parlament: reforma agrară şi cea electorală. Bineînţeles n'a a mai fost discutate din cauza izbucnirii primului război mondial, dar de fapt lui Brătianu îi era teamă de rezistenţa liberarilor săi, încât se grăbi să amâne discuţia respectivă până la o dată ce urma să fie fixată ulterior.

 

Despre activitatea lui C. Stere, P. Şeicaru putea scrie următoarele: "În viaţa politică românească C. Stere a pus o pasiune prea puţin comună pentru problemele sociale. Cultura lui politică era fără exagerare unică; profesor de Drept constituţional la universitatea din Iaşi, el a păstrat până la sfârşitul vieţii o neostenită curiozitate intelectuală concentrată asupra aceleaşi probleme: Statul. Era respectat; în lumea politică însă, C. Stere "Siberianul", cum i se spunea, era un izolat în partidul liberal, deşi socotit şef al stângii partidului, era temut şi grija tuturor era să fie folosit numai ca teoretician al partidului, să nu i se încredinţeze un rol efectiv în conducerea Statului."

 

După izbucnirea războiului prim mondial, starea sufletească a lui C. Stere era aceea descrisă în scrisoarea pe care Ion Răutu (C. Stere în romanul "În preajma revoluţiei", vol. IV) o trimite unui prieten basarabean, înrolat şi el în mişcarea revoluţionară rusă, Vasile Guirila. În primul rând îşi exrimă crezul său politic: "Nu cred că acţiunea în mijlocul proletariatului industrial din Rusia poate duce la prăbuşirea regimului ţarist."

 

Urmează condamnarea ţarismului care "este necompatibil cu progresul omenirii. El constituie prin sine însuşi o primejdie de moarte pentru toată civilizaţia ... Răsturnarea imperialismului moscovit nu este dar o problemă internă a Rusiei. Este problema istoriei mondiale, este o condiţie de biruinţă a luminii asupra întunerecului în lume-punctul de plecare, primul pas pentru asigurarea desvoltării normale a omenirii."

 

În ce priveşte rolul românilor îi apare de totului bine conturat: "Suntem fii ai unei naţiuni occidentale, înecate în intunerecul şi în haosul orientului ... Un român, revoluţionar ori nu, trebuie să fie duşman de moarte al ţarismului. Statul român, indiferent de ideile oamenilor lui conducători, apare în cadrul istoriei mondiale, ca un factor revoluţionar al cărui interes vital îl duce la luptă împotriva absolutismului moscovit.

 

Aceasta e misiunea istorică a neamului nostru."

 

[In volumul III lipseau de 140 de pagini de corectura (delapidare Editura ALMAROM), acum numai cu manuscrisul original, până sfârşit Rita Vuia]

 

Partea finală se termină cu un lung jurământ, din care cităm: "Şi aici în faţa ta, ca în faţa tuturor celor înmormântaţi de vii, în amintirea tuturor celor morţi cu credinţa şi nădejdea în mine, jur să îmbrac cămaşa morţii în lupta împotriva colosului ţarist. Jur că până la ultima suflare, nu voi uita o clipă sarcina pe care mi-o impun credinţa şi nădejdea celor căzuţi."

 

Şi însfârşit ultimele rânduri: "Şi dacă voi cădea, toate torturile iadului vor păli faţă de blăstămul consţiintei mele, cu gândui la voi, fraţi de suferinţe şi nădejde ai tinereţii mele ...

 

Jur! ..."

 

Şi adaogă pe drept maestrul: oare Octavian Goga ar fi judecat altfel problemele războiului mondial decât în funcţie de eliberarea Transilvaniei? Sau s'ar putea imagina ca M. Barrčs să ia o altă orientare decât cea dictată de apartenenţa sa lorenă?: "C. Stere a adoptat de la început o poziţie clară, fără nicio reticenţă oportunistă împotriva Rusiei, imperiu anti-democrat, Stat temniţă şi vrăjmaş de moarte României şi poporului român, popor neslav care îi sta în calea expansiunii spre Balcani. Dacă pentru imensa majoritate a personalului politic român Rusia era o necunoscută sau cel mult cunoscută graţie publicităţii făcute cu prilejul diferitelor împrumuturi efectuate în Franţa de guvernele ţariste, C. Stere era singurul om politic care cunoştea a fond cultura, politica rusă, structura social-politică a Statului muscălesc. El nu avea încredere, se temea atunci când se vorbea de participarea României în război alături de Rusia."

 

În 1912, Leon Casso, ministrul instrucţiei publice al Rusiei ţariste publicase, cu ocazia împlinirei a 100 de ani de la răpirea Basarabiei, o carte "Rusia la Dunăre". În ea se puteau constata, sublinia maestrul, că permanenţele de direcţie ale, politicii ruseşti rămân neschimbate indiferent de regim: ţarist, democrat sau comunist: "Ceea ce defineşte spiritul superficial al omului politic român este ostentativa lui ignoranţă, faţa de cultura, politica economia statelor vecine. Existau oameni politici cari uimeau prin bogaţia cunoştiinţelor asupra tuturor Statelor apusului, dar cari ignorau complect Rusia. În toată literatura politică publicată în limba română n'am găsit decât o singură lucrare asupra panslavismului, o broşură de 30 de pagini publicată de Dimitrie Sturza care ştiind ruseşte a citit în original pe Danielewski, de exemplu.

 

În 1902, Take Ionescu publicase articolul "Duşmanul natural" în care se vorbea de vecina noastră Rusia. Nu mai că un atare articol putea fi interpretat ca favorabil ralierii României la politica Triplei Alianţe, deci alături de Germania, Austro-Ungaria şi Italia, alianţă îniţiată de regele Carol I, încă din 1883.

 

În tot timpul neutralităţii Viaţa românească a publicat articolele respectivului naţionalist basarabean, fanatic democrat şi anti-ţarist, cu adevărat rândurile lui C. Stere constituiau "cea mai patetică mărturisire a unei credinţi în acţiune".

 

Ionel Brătianu, politician dintre cei mai abili, după cum scrie contele de Saint Aulaire în "Memoriile unui diplomat bătrân" ştia de la început drumul pe care-l va urma, dar pentru a-şi ascunde intenţiile faţă de Germania şi Austro-Ungaria, desigur avea nevoie de antirusismul lui C. Stere. Dar cum arată P. Şeicaru, în viaţa politică pasionaţii, sunt uşor de amăgit de către oamenii reci calculaţi şi aşa se face că încă din 1898 C. Stere a rămas fascinat de personalitatea lui Ionel Brătianu, mărturie ne stau evocările din romanul "În preajma revoluţiei" toate purtând amprenta împresiei puternice avută asupra lui Stere de către abilul şi recele Ionel Brătianu.

 

Când România a intrat în război Stere a fost mobilizat în Justiţia militară cu gradul de colonel. După părăsirea capitalei, Stere a rămas în Bucureşti şi până la semnarea armisţiului cu Puterile centrale, Stere a stat în rezervă, cât ţara era în război, nu şi-a permis să ia atitudine. Deci, după Pamfil Şeicaru, şi cine ar îndrăzni să-l contrazică a fost un simplu zvon calomnios că C. Stere ar fi aruncat în tranşeiele trupelor române aflate în sudul Moldovei, prin intermediul avioanelor germane, manifeste prin care îndemna pe soldaţi să predea armele şi să treacă de partea nemţilor. E posibil să se fi întâmplat aşaceva, dar autorul n'a fost Stere, cum nu i s'a putut demonstra vina respectivă niciodată.

 

Abea în Decembrie 1917, la sugestia lui B. Brănişteanu, fost redactor la Adevărul şi Dimineaţa, l-a convins pe Stere să scoată un ziar "umina" în care să facă procesul politicei de intervenţie a României. În acest fel Stere se găsea într'o situaţie prielnică să acţioneze, mai ales că în Rusia după revoluţie se publicară arhivele secrete şi între documentele acestea, se aflau actele ce purtau la lumină tratativele Sturmer-von Jagow, dintre ruşi şi nemţi, care dacă nu ar fi izbucnit revoluţia din Martie 1917, s'ar fi ajuns la o pace separată, România ar fi fost sacrificată. Tentaţia era mare, cu atât mai mult cu cât se justifică politica susţinută contra Rusiei. Ca toţi oamenii de adânci convingeri C. Stere nu şi-a asigurat în prealabil o retragere, astfel că exprima cu agresivitate tot ceea ce credea.

 

După victoria aliaţilor odată cu prăbuşirea puterilor centrale, revoluţia din Germania şi dezmembrarea monarhiei habsburgice, cei ce-au susţinut intrarea României în război alături de Franţa, Anglia şi Italia, şi-au luat cu prisosinţă revanşa, ori printre aceştia, în marea lor majoritate se aflau politicenii cu care C. Stere se găsise mereu în luptă, "Siberianul" revoluţionar combătând cu înverşunare pe apărătorii structurilor social-economice feudale ale României. Cu această ocazie, P. Şeicaru îşi repeta ideea că mobilul adversarilor nu erau articolele publicate în "Lumina" toate bazate pe o documentare strivitoare "ci în pericolul pe care îl contura "Siberianul" ca şi conducător posibil al curentului ţărănist. Un Stere diminuat, un Stere terfelit nu mai putea exercita aceeaşi influenţă în viaţa politică a României mari.

 

Şi nu se poate spune că nu au izbutit: C. Stere a fost un ostracizat al vieţii politice a României mari."

 

Cu toate acestea în 1918, hotărârea luată de Sfatul Ţării din Basarabia s'a datorat lui C. Stere, ceea ce de altfel nu a fost de nimeni contestat şi toate alegerile efectuate din 1919 până în 1937, au arătat fidelitatea statornică a ţăranilor basarabeni faţă de C. Stere.

 

Ura conservatorilor contra "nihilistului siberian" a avut calitatea de a fi fost făţişă, de unde osânditul C. Stere reuşea să cunoască perversitatea adversarilor democraţi, a căror mediocritate se simţea ofensată de cel ce reprezenta nu numai cea mai vastă cultură politică dar şi cea mai dreaptă consecvenţă în apărarea ideilor democratice.

 

În continuare, autorul va încerca să lumineze unele colţuri mai tainice din viaţa lui C. Stere, cu scopul de a înlesni "cunoaşterea acestui solitar al vieţii politice româneşti".

 

De la început Pamfil Şeicaru face o remarcă mai mult decât potrivită, modelul său fiind luat din domeniul literaturii: "Adesea, meditând asupra cazului Stere mi-am amintit de eroul lui Ibsen din "Un duşman al poporului" drul Stockman. Este de un superb orgoliu afirmaţia eroului lui Ibsen: "Acela dintre oameni este mai puternic care este singur şi nu depinde de nimeni." În atitudinea aceasta nietzsceniană adaogă Pamfil Şeicaru este o înălţime morală de un nobil pesimism, de reci şi vaste singurătăţi.

 

Prin acest nobil gând al drului Stockman, erou al piesei "Un duşman al poporului" de Ibsen, maestrul nostru s'a gândit atât la situaţia de solitar al vieţii politice româneşti a lui C. Stere dar sigur şi la propriul său destin de exilat al exilului.

 

Mai departe pentru a înţelege psihologia lui C. Stere autorul va trece în revistă preţiosul document avut la îndemână, oferit de cele opt volume ale romanului "În preajma revoluţiei".

 

Urmează cuvenita introducere: "Cu C. Stere am întreţinut totdeauna relaţii de prietenie. Era un om care acorda cu greutate prietenia şi mai greu îşi deschidea sufletul. Înainte de a publica acea nimicitoare execuţie: "Preludii: partidul ţărănesc şi cazul Stere" mi-a citit cea mai mare parte din paginile vitriolate menite să arate istoricilor de mâine la ce se reducea autenticitatea democraţiei naţional-ţarăniste. Nu m'a surprins, dar, când într'o zi la Cameră m'a invitat la hotel Esplenade, unde locuia când venea de la Bucov (lângă Ploeşti unde dna Stere avea moşia), să-mi citească ceva. Mi-a explicat, înainte de a începe lectura, că intenţia sa a fost să-şi scrie memoriile, însă publicarea lor ar fi provocat furtuna vrăjmaşilor care nu iartă şi de-aceea s'a decis să folosească forma romanţată."

 

Fiindcă lui Stere îi părea, luând de exemplu memoriile lui A.L. Marghiloman, că memoriile o dată citite se uită în rafturile bibliotecilor, s'a hotărât să recurgă la forma romanului-fluviu, pretinsă ca o necesitate a odiseii vieţii sale ce nu poate fi redată, pentru a fi înţeleasă, în "raccourci".

 

Ca modele îi puteau servi romanele lui Jules Romains (nu Romain, textul de faţă are o mulţime de greşeli care ar fi stat în sarcina editorului să le corecteze, dar în loc de aşaceva a mai adăogat din burta lui de Sanço Pança altele, de aceeaşi gravitate. Se punea vina pe lucrul tipografului spaniol care necunoscând limba românească făce mereu alte greşeli oricât le ameliorai pe cele existente. În acest caz, din respect pentru o carte şi autorul ei, acum e vorba de Pamfil Şeicaru, s'ar fi impus ca editorul să doarmă pe tiparnţă şi să nu admită un text cu eroi atât de compromiţătoare. Bine înţeles pentru împlinirea unei atare misiuni dl. Traian Popescu ar fi trebuit să renunţe la bacanalele sale nocturne, unde consumul de vin destul de acru, îl adormea destul de repede in braţele grijuliei şi mai acre soţii, care în loc de un "fă, nani, puişorul meu" îi cicâlea umblându-i gura ca o meliţa deşi protejatul ei se afla se mult în lumea viselor uşoare, dar într'una avea dreptate mme Chica, în acest mod nu se putea câştiga o pâine bună, mai ales când cum e cazul cărţilor editate de el, rămân ca mărturii de crasă neglijenţă, dublată de o lipsă de pregătire ce ar pretinde semnul nulităţii absolute. Dar ce te poţi aştepta de la un om ca Traian Popescu, cel ce n'a citit o carte în viaţa lui, cum am mai scris-o la începutul acestei prezentări !!! Pe Romain Roland, maestrul nu putea greşi acest nume, reducţia literelor aparţinea ignorantului editor, căci corect se scrie Rolland) şi nu în cele din urmă Emile Zola cu seria de romane dedicate familiei "Rougon Marcquart", el însuşi avându-l de model pe H. de Balzac, autorul "Comediei umane". Toţi aceşti autori au zugrăvit o epocă, redând un complex de viaţă socială format de existenţa reală a tuturor claselor, intenţia creatoare şi a autorului de roman fluviu C. Stere. În această formulă deşi Vania Răutu e C. Stere şi se pot recunoaşte bine personajele prezente, totuşi cei vizaţi nu vor reacţiona atât de violent. Întrebat dacă şi-a terminat romanul autorul recunoaşte că a scris primele patru volume şi că probabil se va opri la răscoalele ţărăneşti din 1907, încheind indecis cu un "poate mai târziu" lăsând problema, pe mai departe, deschisă.

 

Primul volum al romanului "În preajma revoluţiei" tratează despre "Copilăria şi adolescenţa lui Vania Răutu" descrisă de "Stere cu o voce caldă, de o emoţie continuă, citind retrăia amintiri estompate în depărtările copilăriei".

 

Pe marele ziarist nu l-a mirat calitatea literară a romanului, odată ce talentul lui Stere ca scriitor era bine cunoscut din 1915 când publicase în editura Steinberg un volumaş "În voia valurilor" semnat cu pseudonimul C. Nistrul. Era prima încercare de a evoca viaţa lui de deportat în Siberia, foarte mult material din "În voia valurilor" a fost folosit în volumul IV "Hotarul".

 

În legătură cu forma scrisului şi tehnica romanului "În preajma revoluţiei" Pamfil Şeicaru aduce câteva contribuţii reale ce le-ar semna orice critic literar, încununat cu calificativul specialistului: "C. Stere avea, pe lângă o variată cultură literară, un gust ales şi darul de povestire. Putea citi în original literatura rusă, germană, franceză şi engleză, ceea ce i-a înlesnit cunoaşterea a patru forme distincte de exprsie literară. Nu este surprizător că C. Stere avea o sigura technică a scrisului, că tipurile pe care le evoacă sunt conturate cu toată siguranţa. Se simte că nu s'a lăsat în voia fanteziei, naraţiunea se reazimă solid pe realitate, lăsând imaginaţiei numai atâta contribuţie cât este necesară spre a folosi realitatea în ficţiunea romanului."

 

Se face referinţă la "Confesiunea anui scriitor" a lui Nicolae Gogol în care acesta mărturiseşte că n'a creat niciodată cu imaginaţia. Nu a reuşit decât atunci când luat din realitate şi utiliza datele avute la îndemână. Nu a ajuns să ghicească natura unui om decât după ce vedea clar în cele mai mici amănunte înfăţişarea lui. Dar asta nu însemna că portretele sale reprezentau simple copii, ci le-a modelat cu ajutorul reflexiunii şi nu cu al imaginaţiei. Din această cauză a avut nevoie să cunoască mai multe lucruri decât alţi scriitori şi era suficient să uite un amănunt ca minciuna să devină mai aparentă ca la alţii.

 

E de prisos să mai scriem că C. Stere avea un adevărat cult pentru autorul "Sufletelor moarte".

 

Prin urmare, în primele cinci volume ("Smaragda Teodorovna", "Vania Răutu", "Lutul", "Hotarul" şi "Nostalgii") în care C. Stere s'a menţinut să evoce realitatea fără să o recompună prin imaginaţia sa, doar să treacă prin harul reflexiunii gogoliene, ne confruntăm cu cele mai realizate părţi ale romanului "În preajma revoluţiei", datorită intensităţii emoţiei, şi al realismului cu care sunt prezentanţi eroii săi. "În ultimele trei volume "Ciubăreştii", "În Ajun" şi "Uraganul" el pierde seninătatea, se simte, cum în fiecare pagină tălăzuiesc resentimentele, umorul plin de înţelegere umană din primele volume este înlocuit cu şarja caricaturală, în fiecare pagină răbufnesc ranchiune, ecouri de vrăjmăşii pe care nu le-a putut ogoi."

 

Ni se dau câteva exemple din aceste volume, şi regretăm că maestrul nu s'a oprit şi la unele pagini memorabile din primele cinci volume, pe care, să reţinem, le consideră o reuşită a creaţiei lui C. Stere, făcând parte din romanul-fluviu "În preajma revoluţiei" pe care nu l-a terminat, surprinzându-l moartea la vârsta, abea trecută, de 70 de ani.

 

În respectivul cadru îl descrie pe advocatul Nitza Vasilescu atât de caricatural încât cu greu cineva ar putea să recunoască sub această mască pe Take Ionescu şi adaogă maestrul: "Ostilitatea este aşa de nestăpânită că nu a izbutit să creeze un tip viabil; fie chiar un tip profund antipatic; romancierul trebue să-l creeze cu simpatie, cu o profundă înţelegere umană".

 

Cu aceeaşi şarjă neizbutită, consideră maestrul, că e prezentat şi portretul lui N. Iorga prezentat ca un profesor universitar nul, suplinind ştiinţa printr'o retorică facilă naţionalistă. Cu greu se poate descoperi în această descriere sub numele lui Christofor Arghir, Nicolae Iorga, după cele de mai sus ne-am gândi la economistul, A.C. Cuza, şi întradevăr Stere recurge la un amestec de însuşiri aparţinând celor doi, totuşi pe primul îl recunoaştem prin numele mamei sale, născută Arghiropol. Între Stere şi Iorga a existat o duşmănie veche, probabil de pe timpul Sămănătorului când Viaţa Românească al cărui director era Stere îi cam fura colaboratorii profesorului, director la rândul său al primei publicaţii.

 

În roman, Academia română premiase opera monumentală a lui Arghir, tratând despre "Istoria bornelor kilometrice de la a patra dinastie a Faraonilor până la Voltaire". Personajul mai revine în capitolul "Arghir şi parlamentul", şi n'o să trecem peste întâmplarea căderii profesorului Arghir într'un canal deschis, pe care ziua în amiaza mare nu l-a văzut din cauza cocoaşei sale de la piept. Este scos cu multă bătaie de cap şi oricine îşi poate închipui cam ce feluri de zoaie curgeau de pe hainele lui dar şi de pe faţă.

 

Deci ultimele trei volume ar putea fi întitulate şi "Despre urile şi simpatiile" lui C. Stere.

 

Merită amintită şi întâmplarea relatată în volumul "În Ajun" unde e vorba de nevasta mareşalului Prezan, sub numele de Dolores Barancea, ale cărei legături cu Nicu Filipescu (în roman Saşa Delescu) erau unanim cunoscute, dar conflictul apăru atunci când prinţul moştenitor Ferdinand vroise să fie şi el beneficiarul voluptăţilor lui Dolores Barancea. Nu lipsea nici o scrisoare trimisă de amantul gelos prinţului, ameninţându-l că îi va tăia urechile dacă-l va mai întâlni în calea sa, aşa cum, ia seama, clăpăugule, sunt Alexandru N. Filipescu.

 

Saşa Delescu instituise o strictă supraveghere a castelanei, astfel că într'o zi este informat că Dolores a plecat în taină la Sinaia, ceea ce îl determinase pe furibundul ei ocrotitor să plece înaintea ei. Deci, când apare o siluetă înaltă înfăşurată într'o largă pelerină şi bătu în uşă, îi răspunde o voce argintie cine-i acolo. Dar după răspunsul dat "Ici c'est moi, Bibi" de dupa uşă răsună vocea lui Delescu, asemănătoare unui răget de leu: "Ici c'est moi, Delescu", după care silueta misterioasă din coridor se volatiliză.

 

Întreaga scenă avuse loc aevea, chiar dacă gura lumii îi mai înmulţise versiunile care au circulat public. Afirmative scrisoarea lui Al. Delescu a fost urmată şi de o provocare la duel, care n'a avut loc datorită intervenţiei energice a regelui Carol I.

 

Natural că nu lipsesc nici portretele realizate cu simpatie ca cel al lui Ion Nădejde în roman, Vasile Credinţă, al Sofiei Nădejde şi al colaboratorilor Vieţii româneşti, dar printre aceştia se află şi ministrul de interne T.T. Flor alias P.P. Carp, peste toţi, însă domină Ionel  Brătianu cu numele lui Aurel Crăsneanu, portretul său e lucrat cu multă grijă, din el reese îndelunga colaborarea dintre cei doi.

 

Într'o zi, se semnalase că pe lângă cei ce treceau graniţa pe Prut cu actele în regulă, pentru literatura de propagandă, fusese organizată un serviciu de contrabandă prin care cu ajutorul grănicerilor şi vameşilor erau trecuţi cei în cauză peste Prut în România.

 

Relatând cererea lui Răutu pentru a se opri trecerea ilegală a frontierei Aurel Crăsneanu i-a răspuns că el nu putea să-şi îngăduie în calitate de om de stat manopere incorecte faţă de un alt stat cu care România se află în raporturi de bună vecinătate, dar îi dă sfatul lui Răutu să se adreseze unui funcţionar superior de poliţie, ar fi posibil ca el sa acţioneze pe proprie răspundere, fără să lezeze cu ceva interesele ţării.

 

De unde se poate deduce grija pe care o avea Ionel Brătianu de a nu săvârşi nici un gest sau a spune un cuvânt care s'a fie întrebuinţat împotriva sa. Când avea de comunicat aceeaşi dispoziţie la doi colaboratori, îi chema pe fiecare separat să stea de vorbă cu ei, pentru ca niciunul să nu poată servi ca martor pentru celălalt.

 

Deşi pe Răutu (C. Stere) îl lega o prietenie sinceră de şeful său politic, n'a primit nici un rând niciodată scris de mâna lui Aurel Crăsneanu. Chiar pentru scrisori confidenţiale, strict personale, avea un secretar special, George Ciorescu, priceput să-i contrafacă scrisul şi iscălitura. După marele om politic român scrisul propriu constituia o mărturie irevocabilă.

 

Adeseori Aurel Crăsneanu îl uimea pe Răuţă cu mulţimea informaţiilor pe care le avea despre oamenii politici, erau surprinzătoare bogăţia şi minuţiozitatea informaţiilor. Îi răspundea cu mândrie: - "Eu am la dispoziţia mea nu numai experienţa mea personală ci şi pe a tatălui meu - şi-i arăta dulapurile cu o arhivă bogată şi minunat clasată, de ale căror chei nu se desparţea niciodată".

 

Acesta era marele om de stat Ionel Brătianu în intimitatea lui C. Stere - Vania Răutu, descris sub numele lui Aurel Crăsneanu în romanul autobiografic "În preajma revoluţiei".

 

Vom acorda câteva rânduri privind modul cum a fost recepţionat romanul lui C. Stere, de G. Călinescu, N. Manolescu reprezentanţi a două generaţii diferite, nepierzând din vedere nicio clipă, exegeza, cu caracter literar şi istorico-social a lui Pamfil Şeicaru.

 

În paginile dedicate de G. Călinescu într'a sa "Istorie a literaturii române de la origini până în prezent" (Bucureşti, Fundaţia regala pentru literatură şi artă, 1941 pg. 673-678) romanului "În preajma revoluţiei" de C. Stere de la început va trebui să remarcăm imputările, aproape obsesive, ce le face criticul autorului într'o problemă pe care am rezolvat-o în cele anterioare: "Greşala capitală a lui C. Stere este de a-şi fi romanţat memoriile, în acele opt volume ale pretinsului roman "În preajma revoluţiei", care s'ar fi revărsat în cine ştie câte alte volume, dacă moartea autorului nu le-ar fi pus, înţeleaptă, capăt".

 

Şi conform obiceiului de-acum cunoscut, după ce dă de pământ cu clientul său literar, ca un David cu Goliat, revine la sentimente mai bune, afirmând că "însuşirile de romancier nu-i lipsesc lui C. Stere" dându-ne o mostră de critică impresionistă, ca faptă subiectivă a exegetului al cărui gust se poate schimba de două ori în aceeaşi zi, aspect subliniat în cartea sa Principii de estetică. În acest context, caracterizarea unei opere de artă ţine de preferinţele criticului, cu alte cuvinte el nu poate vedea în lucrarea altuia decât, ca într'un ciob de oglindă; propriul său eu, din această cauză am propus ca "celebra" Istorie literară să primească adnotarea,"analizată prin metoda impresionistă a lui George Călinescu, aplicată chiar de autor".

 

De unde se opreşte cu mult ataşament asupra primului volum al romanului întitulat Smaragda Theodorovna, care ar putea alcătui o carte de sine stătătoare, dacă nu ar fi atât de schematică. Se descrie romanul unei familii boiereşti basarabene de modă veche. Iorgu Răutu din Năpădeni, se căsătoreşte cu o fată de 15 ani, el fiind de trei ori mai în vârstă decât soţia sa. Respectiva doamnă are o mică aventură sentimentală cu un ofiţer polon, pe care n'o duce până la adulter deoarece află că un copil ai ei e pe moarte. Criticul transformat în apărătorul lui mme Bovary sau a Anei Karenina, consideră că tot fondul educaţiei ei vechii, fondul de bigoterie înăscut năvălesc la suprafaţă, şi Smaragda devine rece, austeră, acuzându-se de păcate mortale, îşi pune în subordine toata familia, în frunte cu soţul ei, Iorgu Răutu. Satisfăcut criticul consideră că subiectul este excelent, mai mult de roman balzacian decât rusesc dar atunci se pune întrebarea de ce i-a citat pe Gogol, Dostojevski şi Tolstoi? De altfel pentru cel ce cunoaşte romanele lui Călinescu, atmosfera şi personagiile din volumul întâi al romanului "În preajma revoluţiei" sunt preluate de el, cu multă pasiune în Scrinul negru dar şi în Enigma Otiliei şi nici Bietul Ioanide nu scapă total de respectivele prezenţe. Prin urmare toate laudele aduse romancierului C. Stere, indirect se referă la creaţiile fie şi viitoare ale criticului reprezentat în Istoria lui într'o poză mai mult decât narcisistă, de romancier îndrăgostit de superbia propriei sale umbre.

 

Dar chiar de la volumul doi, scrie Călinescu opera se sfărâmă, autorul revine la anecdotică adică la amintirile sale din copilărie, cum le consideră de fapt, puţin impresionabiul critic, impresionist.

 

Cu volumul al III-lea caracterul memoriilor romanţat devine hotărâtor. Totuşi Stere este un bun povestitor, relatează cu talent portretistic şi cu simţul dramatic istoria arestării şi trecerea prin închisori, amintind pe "Le mie prigioni" de Silvio Pelico şi însemnările de detenţiune ale lui Dostojevski, dar sunt lipsite de substrat moral. Adică va trebui să admitem ca celelalte descrieri au un substrat moral dar care la Stere se evaporă, când însăşi relatările în sine au o însemnătate morală. Comparaţia devine valabilă dacă ne oprim la Amintiri din casa morţilor lui Dostojevski, nu mai că trebuie să ţinem seama că autorul rus vorbeşte în numele unui criminal condamnat la zece ani de închisoare fiindcă şi-a ucis soţia - gând care l-a căutat şi pe eroul din Sonata Kreutzer de Lev Tolstoi - deci am fi nevoiţi să dăm toată compasiunea noastră unor declasaţi sociali şi să nu ne mai mişte suferinţele inteligenţei ruse considerate drept clişee lipsite de substratul lor moral. Bazat pe atare erezii G. Călinescu va putea scrie "că în tragedia siberiană a lui Vania intră şi o măsură de tarasconadă, adică de exagerări mincinoase proprii lui Tartarin de Tarascon eroul lui A. Daudet." De-acum nu ne mai miră că pe timpul când comuniştii umpleau teminţele ţării, marele estet rămânea indiferent la suferinţele intelectualităţii române, se punea în slujba noilor stăpâni, pe care i-a slujit cu deosebit sârg şi lipsă de demnitate umană.

 

De altfel, G. Călinescu nu cunoştea viaţa lui Vania Răutu, se ocupa de el cu un condamnabil amatorism, deoarece, aşa cum scrie Pamfil Şeicaru, Tania nu corespundea unui moment literar introdus total nepotrivit de autor, ci a fost prima lui soţie reală, l-a urmat în Siberia apoi a trecut cu el în România, au avut împreună, aşa urâtă cum era, trei copii, şi dacă a omorât-o de tuberculoză în romanul său, destul de inoportun, tot maestrul ne relatează despre dragostea lui C. Stere pentru o altă femeie, situaţie pe care o vom lămuri ceva mai încolo. Deci, consideraţiile făcute de critic privind aspectul romanţios al episodului sunt total false, fiindcă aşa ca întoteauna C. Stere descrie un fapt real, pe care după metoda lui Gogol îl supunea reflexiunii sale dar niciodată nu recurgea la imaginaţia pură. Deci şi remarca privind tarasconada lui C. Stere se arată mai mult decât falsă, G. Călinescu nu are capacităţile de înţelegere a prozei "Siberianului", fiindca nu e în stare să iasă din eul său şi să-l adâncească pe cel al unui erou cu care nu are nimica în comun.

 

Totuşi în volumul al IV-lea descoperă în scrisul lui Stere pe un extraordinar prozator al geologicului siberian, se înţelege. Prin câteva pasagii, bine alese, criticul ne convinge că are perfectă dreptate, dar o face tot ca observatorul sinelui propriu creator, să ne amintim că el a descris "urieşescul" ca noţiune eminesciană şi s'a delectat în excursiile Magului calător prin stele, fără să-şi dea seama că secţiunile poemului sunt încurcate, la rândul său D. Murăraşu le-a pus în ordine lor originală, dar cine să aibe simţul adevărului şi să-l corecteze chiar şi în erorile sale flagrante pe statuia culturii comuniste, G. Călinescu?

 

Dar tocmai când să ne declarăm mulţumiţi de exegeza călinesciană, la descrierile siberiene ale lui C. Stere, cu adevărat exepţionale nu numai în cadrul literaurii române, ţine să le încheie cu următorul comentar: "Toate aspectele de viaţă primitivă, nomadă, cinegetică (de reţinut episodul cu Prinţesa ostatecă Lirca) sunt grandioase şi fantastice, realizând pagini din Atala sau din Il Milione al lui Marco Polo."

 

Ambele comparaţii sunt factice, chiar dacă Chateaubriand se opreşte la savanele americane, romanul priveşte dragostea dintr'o creştină dedicată Fecioarei Maria şi un indian fidel originilor sale primitve, dar dacă Atala, trasă de păr ar mai putea intra în discuţie, cu totul deplasată e citarea lucrării lui Marco Polo (1254-1324) redactată în forma sa primă în anii 1298-1299, supusă ulterior multiplelor adăogiri, dar în ea e vorba de o călătorie în China, pe o rută care nu trecea prin Siberia, iar autorul îşi permite să descrie o serie de monştrii existenţi dar în imaginaţia sa, probabil reţinuţi şi ca o mărturie a tarasconadei lui Vania Răutu. Ne repetăm, C. Stere pleca de la realitate, respingea imaginaţia pură, el a fost deportat în Siberia, nu a făcut o călătorie de plăcere, nici cel puţin ca Ulise şi Diomede, aceştia depăşind coloanele lui Hercule (strâmtoarea Gibraltar, ca şi realul Pitheas ajuns în Islanda) astfel că descrierile lui sunt ale unui prizonier al ordinei ţariste, această calitate îi accentuase înăscuta sa sensibilitate, încât tablourile sale geologice, pregătitoare ale unor seisme distrugătoare i-au dat percepţia unei tăceri de început şi de sfârşit de veac, aşa cum numai C. Stere le-a simţit pentru prima oară. Putem să susţinem că prin cartea sa insuşirile tundrei, taigăi întinse în sus spre ţinuturile nordice şi în jos spre inima Asiei, Mongolia, sub forma unei păduri infinite, s'au îmbogăţit prin alte forme, vara întinse către nesfârşitul zărilor sinelii, pe când iarna impietresc malurile râului Obi, dar fiecare într'un alt fel, încântă fiinţa omului cu flăcările aurorei boreale.

 

În rest, de la volumul al V-lea interesul literar scade, devenind minim în celelalte volume, în deosebi VI şi VII devin de o platitudine ce miră la un om inteligent.

 

Aici, părerea criticului literar şi al maestrului se suprapun, cu siguranţă spiritul lor polemic, şi şarja caricaturală dusă până la absurd, interesând mari personalităţi ale culturii româneşti nu a permis decât respingerea lor in bloc, de către generaţia contemporană cu autorul C. Stere. Deşi există o deosebire: marele ziarist consideră ca reuşite cele cinci volume ale romanului "În preajma revoluţiei", pe când mai strict G. Călinescu le reduce la două volume I şi IV şi acelea cu părţi cenzurate parcă "marele critic" ar fi împărţit de pe balanţa farmacistului, pasagiile bune şi le-ar fi putut despărţi de cele rele.

 

Am mai semnala că dintre personagiile satirizate de C. Stere figura şi N. Iorga ceea ce îi părea condamnabil literatului, lipsit de spirit autocritic atunci când el însuşi l-a desfiinţat pe istoricul şi savantul N. Iorga, prin portretul ce i l-a făcut chiar în aceeaşi Istorie literară definită pompos de la origini până în prezent.

 

În legătură cu Uraganul, G. Călinescu recunoaşte valoarea sa documentară privind revoluţia rusească din 1905-1906 şi mişcările ţărăneşti din România, din 1907. Dar documentele nu construiesc o carte şi deci comparaţia cu Răscoala lui Rebreanu nu poate fi concepută din niciun punt de vedere.

 

Din întâmplare, în "Scriitori români" (ed. ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1978, între paginile 438-443, îi revine sarcina tocmai neocălinescianului N. Manolescu să se ocupe de romanul "În preajma revoluţiei" şi nu ne va mira deloc dacă cvom constata un respect ieşit din comun faţă de litera călinesciană. Deci se va ocupa de volumul "Smaragda Theodorovna" nepermis de mult şi nu va uita să recurcă la citări tipic călinesciene, cărora le înmulţeşte numărul, puse la începutul fiecărui personaj, încât ne crează impresia că din C. Stere nu mai rămâne mai nimic. Astfel, retragerea Smaragdei ca stăpână ia Năpădeni îi aminteşte fără un motiv plauzibil de mme Rénal şi criza ei din Le Rouge et le Noir. Descrie şi alte câteva personaje dintre care se distinge popa Vasile, un beţiv ordinar, considerat rabelaisian şi cervantesc, aşa ca să fie, demonstrând că în exagerări reuşeşte să-l întreacă pe tatăl lui biblic, nenea Călinescu. Va face aceleaşi erori ca maestrrul său, cea mai spectaculară e cu aceeaşi Tania, personaj rusesc, şi afirmă absurditatea că s'a căsătorit fictiv cu Vania, deci nu ştie că e vorba de prima soţie a lui C. Stere. Dar săvârşeşte greşala voită, luându-se după vorba lumii, calomnioasă dupa felul ei de-a fi şi scrie: "Atitudinea politică în preajma şi în timpul războiului (adică a lui C. Stere n.n.) prim mondial a fost violent atacată şi i-a atras, practic, excluderea din viaţa publică postbelică." Acuzaţiile sunt mai mult decât inexacte, să nu zic că sunt minciuni şi calomnii. Pamfil Şeicaru scrie clar de tot că odată cu intrarea României în război, Stere nu s'a mai manifestat în niciun mod, abea după încheierea armistiţiului în Nov. 1918, a editat Lumina unde a publicat nişte articole de o documentare zdrobitoare. La fel nu e aedevărat că după primul război mondial a fost exclus din viaţa politică românească, problemă asupra căreia vom mai reveni.

 

Tot călinescian se arata atunci când apropie volumul Uraganul de Răscoala lui Rebreanu, declarat şi el, de câtre Călinescu un "romancier al gloatei". Face distincţia dintre cei doi, dar să reţinem că N. Manolescu uzează noţiuni călinesciene pe care Călinescu nu le mai întrebuinţează, deci în această fază neocălinescianismul a trecut în faza sa dogmatică.

 

Totuşi, N. Manolescu are meritul de a fi încercat, timid de tot, să scoată unele pasagii meritorii şi din volumele criticate, până la el. Astfel, e înteresant ce scrie despre legenda Ciubăreştilor, stat întemeiat de Ciubăr-Vodă fără societate şi chiar scrie că volumul Ciubăreştilor e un volum satiric, "pe alocuri remarcabil, prin sarcasmul său corosiv". Nu poate să nu vorbească de metoda swiftiană, la origini, are asemănări cu a lui Arghezi, Ţară de Kuty. Mai descoperă unele scene demne de absurdul din proza lui Anghel sau Urmuz. E desigur un început ce se cere continuat, plecându-se nu de la nişte scriitori clasici, cât de la studierea textului aparţinând lui C. Stere, şi să nu ne împiedecâm de valoarea personalităţilor atacate. Caricatura e un gen respectat în desen şi grafică, de ce nu ar putea să facă parte şi din repertoriul satirei muşcătoare până la cel mai violent pamflet, şarja caricaturală constituie una din esenţele geniului. Tot printr'o analiză numită hermeneutică s'ar putea curăţi de prejudecăţi ultimele volume ale lui C. Stere şi totodată să se ducă la lumină şi valoarea eventuală a respectivelor pamflete, născute în inima unui om nedreptăţit de semenii săi, primii fiind chiar cei vizaţi în cărţile sale: Take Ionescu şi N. Iorga au cerut în Cameră declararea publică a lui C. Stere, ca trădător al neamului său, cererea nu a primit avizul liberalilor, dar a apăsat greu pe umerii prestigului politicianului C. Stere. Oricum, astăzi tot mai mult ne apropiem de acest adevăr, C. Stere nu era cu nimic vinovat înafară de dragostea ce o avea pentru Basarabia, atunci vom înţelege mânia lui şi nu-i vom judeca atât de aspru propriile atacuri.

 

Am dori să avem un studiu dedicat exclusiv ultimelor volume ale romanului "În preajma revoluţiei" pentru a înlătura definitiv orice umbră ce ar putea întuneca postum activitatea acestei mari personalităţi a culturii româneşti: C. Stere.

 

Să încheiem, acest excurs aflat înafara textului maestrului nostru, cu rândurile scrise atât de G. Călinescu cât şi de elevul său credincios, N. Manolescu.

 

Cuvântul primului: "Seria de "romane" a lui C. Stere este în totalitatea ei e eroare, care destăinuie din fericire în două volume, un solid prozator."

 

Pe când elevul precizează: "Prin anvergură şi prin ineditul temei, "În preajma revoluţiei" reprezintă o experienţă excepţională în proza românească, iar Stere este un autor de care trebuie să se ţină seama."

 

Maestrul revine la contrastul dintre tonul primelor cinci volume care corespund vieţii lui C. Stere până la trecerea Prutului şi instalarea la Iaşi, pagini realizate literar, îmbibate de o nostalgică poezie şi caracterul de polemică, de pamflet al ultimelor trei volume. (Eu aş face deosebirea între polemică şi pamflet. Prima presupune o discuţie, de cele mai multe ori dialectică, având ca scop de a scoate în evidenţă adevărul dintre două sau mai multe idei, pe când cea de a doua e un atac la persoană, neurmărindu-se adevărul ci prezentarea cât mai caricaturală şi plină de defectele viciilor, ceea ce deformează până la absurd, de pildă chipul unui om, de altfel cumsecade. Cădem în cursa celor mai hidoase satirizări, nelipsind nici descrierea unul defect fizic, mult accentuat dacă el există. Întreg bagajul satiric l-am moştenit de la romani, desvoltat şi adus pe culmi nebănuite de anumiţi poeţi, primul dintre ei e Tudor Arghezi, el a introdus metafora pusa în serviciul celei mai de efect satire, încât nu ştii ce să admiri tâlcul măiastru al împletirii cuvintelor până la vraja poetică sau scuipatul trimis între ochii adversarului, în forma unui aluat dospit ca flegmă ofticoasă, scăpată pe covoare de Şiraz.

 

Exista o diferenţă, credea P. Şeicaru "între sensibilitatea intelectualilor ruşi, pasionaţi de probleme, transmisă şi lui Stere şi vioiciunea vieţii româneşti, de unde a survenit un constant conflict între ele: "Până la sfârşitul vieţii, C. Stere a rămas un inadaptat mediului românesc. Spiritul intelectualităţii româneşti este în linii generale, realist, nu împinge analiza faptului până a descoperi "numenul", nu foloseşte lumea exterioară ca pretext pentru speculaţii metafizice, nu caută să descopere ce se ascunde în dosul realităţii pe care nu o consideră ca pe o simplă aparenţă. Acea înclinare spre zeflemea este o indicaţie a unei dispoziţii specifice a spiritului românesc de a aluneca la suprafaţa lucrurilor, de a surprinde cu repeziciune contrastele şi de a nu lua nimic în tragic. Lipsa de adâncime sufletească? Un sens puernic al realitivităţii? Sine poate spune! ...".

 

Am putea adăoga, fără a ne fi teamă că greşim, că descrierea maestrului se potriveşte omului de pe stradă, acei ce pe vremea romanilor nu trăiau decât pentru acel "panem et circensem" al omului fiinţării, anonimul lui "se" din se face ori alte verbe, respectivele însuşiri (Heidegger) cu constituiesc Fiinţa unui neam, spiritualitatea specifică a poporului românesc dar e drept de activitatea acestei pături, nespecifică şi zeflemistă depinde soarta şi prestigul unui politician ca C. Stere şi în aceeaşi măsură şi a unui intelectual român de seama marelui ziarist, Pamfil Şeicaru.

 

În continuare pentru a exemplifica sensibilitatea intelectualilor ruşi, în mijlocul cărora a activat şi Stere până la stabilirea lui la Iaşi, maestrul nostru se referă la cartea lui Gregore Alexinski "La Russie revolutionaire" importantă pentru a cunoaşte mentalitatea intelectualilor ruşi.

 

Autorul G. Alexinski de la început subliniază că în mentalitatea intelectualilor ruşi există câteva trăsături specifice-calităţi sau defecte după punctul de vedere pe care-l ai, ce nu există, sau cel puţin sunt mai puţin pronunţate la occidentali.

 

Ideile lui Alexinski sunt puse între ghilemele, marele ziarist nu îşi la răspunderea pentru ele, dar speră că astfel va putea explica, cel puţin în bună parte, neadaptabilitatea lui C. Stere la societatea românească.

 

Elementul specific principal este de un oarecare extremism spiritual şi moral, o oarecare cinste logică în raţionamentul abstract şi în aplicaţia practică a concluziilor la care sfârşeşte cu condiţia să nu fie în dezacord cu idealul moral. Cuvântul rus Pravda ar însemna adevăr abstract, logic sau raţional şi în acelaşi timp justiţie socială şi morală. Aşadar cuvântul Pravda cuprinde deci cele două absoluturi, intelectual şi moral. În caz de ciocnire între respectivele două absoluturi, este absolutul moral ce are prioritate asupra spiritului intelectual. De unde prioritatea socialului şi umanului, fiindcă absolutul moral urmează să se aplice în relaţiunile dintre oameni. În Crimă şi pedeapsă, roman de Dostojevski, studentul Raskolnikov ajunge la adevărul său intelectual că are voie să omoare pe bătrâna cămătareasă şi înfăptuieşte crima, dar imediat pravda lui raţională intră în conflict cu pravda morală şi aceasta din urmă asupra celorlalte.

 

O altă trăsătură caracteristică a intelectualului rus este interesul său pentru ideile şi problemele generale, înclinare prezentă mai la toţi marii scriitorii ruşi.

 

Din acestă trăsătură psihologică se ajunge la universalism, de unde farmecul sufletului rus, de care vorbesc, străinii. Dar înclinarea spre idealul absolut şi universalism ascunde în ea un mare pericol: poate provoca o ruptură de echulibru, intelectualul e incapabil să se adapteze la mediul înconjurător şi se transformă într'un corp străin, în propria sa ţară, într'un emigrant în interior sau într'un emigrant pur şi simplu.

 

O ultimă trăsătură a intelectualului rus este interesul sincer şi naiv prin care acceptă cu pasiune ideile venind din Occident şi are dorinţa entuziastă să le şi realizeze.

 

Fără îndoială, este o prezentare mult prea roză, voit idealizată a mentalităţii intelectualului rus. Astfel tendinţa spre extremism e o regulă nu o deviere, cum ne lasă s'o înţelegem Gr. Alexinski. Astfel, în Fraţii Kamarazov există cei doi poli ai unui extremism grav, reprezentant de absolututl ascetic al părintelui Zosima şi emulul său Alexei Kamarazov, cărora i se opune absolutul întelectual, imoral, a situării peste bine şi rău, a totului permis, ilustrat de Ivan Karamazov. Ultimul fenomen ne explică desvoltarea nihilismului şi anarhismului lui Bakunin, tot ca o formă a extremismul ideologic. Înclinarea spre extremism al spiritului rus, merge până acolo încât ajunge să formeze o clasă de revoluţionari ai răului, descrişi de Dostojevski în romanul, Demonii. Respectivul extremism îl găsim zugrăvit la fiecare pas, ca pe faptul cel mai obişnuit al zilei în Idiotul de acelaşi Dostojevski, de unde anarhia prerevoluţionară, a fost totală.

 

De cele mai multe ori adevărul logic şi raţional nu ajunge la practica absolutului moral, ele rămân închistate în monada sferelor lor, în acest sens chiar Gr. Alexinski dă un exemplu potrivit prin eroii lui Cehov care visează la o viaţă nouă şi se consolidează cu ideia că în trei sute de ani, viaţa omului va fi frumoasă. Datorită acestui hiatus în practica intelectualului rus, s'a ajuns să se accepte soluţia occidentală a marxismului, învăţătură străină sufletului rus, cu toate acestea pseudomorfoza (O. Spengler) - falsa învăţătură a bărboşilor - i-a ţinut sub jug mai bine de 70 de ani.

 

Ceea ce nu e pomenit acum, este mesianismul poporului rus, prezent şi la Dostojevski şi la Tolstoi. Primul ar fi răspândit ortodoxismul rus în lume ca pe orice religie fundamentalistă iar patriarhul de la Iasnaia Poliana, a fost chinuit încă din tinereţe de ideea mesianică de a salva ţărănimea rusă şi a aplicat un mesianism extremist fără să ajungă, la practica absolutului moral, murind în drum spre el, într'o gară a unui sat rămas necunoscut.

 

Universalul ca ideal absolut serveşte ideea că rusul este predestinat să aducă fericire: omenirii, dar după cum s'a manifestat adevărul absolut, intelectual, deloc moral, realizând imperiul comunist, după cum au supus multe popoare ce nu vroiau să trăiască după cerinţele raiului bolşevic, putem deduce că planul absolutului intelectual nu s'a acordat deloc planului moral, de unde încăodată se verifică adevărul că una-i teoria şi alta practica, rezultatul fiind în toate cazurile desastruos. Astfel că întreaga istorie a Rusiei, fie ţaristă, fie comunistă, a constituit o înlănţuire de lupte de cucerire mereu respinse, încât până la urmă ruşii nu au putut cuceri Dardanelele şi Constantinopolul, cum i-a fost visul cel dintâi al lui Petru cel mare.

 

Desigur nu prin universalismul său magnanim rusul ajunge să se simtă ca un corp străin în propria sa ţară ci prin faptul că este un spirit neliniştit, veşnic nemulţumit cu el şi cu cei din jur, de unde visează să-şi schimbe mediul ambiant, fără să atingă practic absolututl moral. De-altfel tocmai adunarea prea aglomerată a respectivelor absoluturi îi tulbură mimtea, neglijând esenţialul, devenirea.

 

În concluzie, sigur, C. Stere a fost tributar al culturii ruse dar aceasta nu i-a mutilat sufletul, întocmai cum nu s'a întâmplat nici cu influenţa culturii germane asupra lui Eminescu, sau cu cea franceză la paşoptişti; ea l-a ajutat pe C. Stere să-şi descopere propriul spirit şi acesta a fost cel românesc. Din această cauză a părăsit Rusia şi s'a stabilit la Iaşi, unde a continuat să fie narodnic fiindcă această luptă socială era potrivită poporului român, în procent de 80 la sută ţărănească.

 

Fără îndoială există o spiritualitate basarabeană, susţinută de noi şi în alte lucrări, care prin particularităţile destinului ei, tocmai prin asuprirea de către ruşi, a primit un respect deosebit pentru idealele de bine, adevăr, libertate, onoare, fără să cadă în extremismul ori mesianismul atât de caracteristi firii rusului, românul a păstrat un echilibru mai apropiat de cartezianismul francez.

 

Este de amintit că social-democraţia românească de la început a respins revoluţia din programul activităţii ei, şi aşa cu deplină libertate, defineşte teroarea permanentă ca un aspect al extremismului rus, dar a ameninţat Europa din 1793 câţiva ani şi revoluţia franceză, căzută sub o teroare indescriptibilă, de ea vorbeşte şi V. Hugo în cartea sa anul 93, numai că francezii mai ageri la minte decât ruşii au scăpat de ea rapid de tot, nu au aşteptat o viaţă de om pentru asta,

 

Datorită patriotismului basarabean şi a idealurilor curate însuşite într'o sclavie, rar cunoscută de istorie, reprezentanţii de dincolo de Prut apoi până la Nistru nu s'au putut adapta la condiţiile societăţii româneşti, în cazul lui Stere politicianusmului zeflemist bazat pe un realism strâmt, dus de la o zi la alta.

 

Ca şi C. Stere şi Haşdeu a fost un mare singuratec al culturii şi societăţii româneşti şi avem un exemplu mai recent al lui Ilie Ilaşcu, cu tot eroismul său depus în lupta împotriva duşmanului de peste Nistru, a înfruntat de câteva ori şi plutonul de execuţie, venirea lui în România şi stabilirea sa la Bucureşti, a fost trecută, dureros dar adevărat, intenţionat sub tăcere, încât senzaţia sa de singuratec între fraţii săi români, chiar de la început îl poate copleşi.

 

Mai mult, aşa cum am arătat-o într'altă parte, există bine conturat în literatura română tipul de invins, neadaptat societăţii româneşti, în esenţa lui un mare singuratec, dar spre deosebire de exilaţii de meserie ruşi, provocaţi de obsesia idealismului absolut, la noi, la români, e vorba de idealismul relativ al faptelor zilnice, acestea adunate la un loc dobândesc tăria securii călăului care omoară, ori degradează pentru totdeauna un individ, îl transformă într'un ratat. Să ne gândim la Dan al lui Vlahuţă, Radu Comşa din Întunecare de Cezar Petrescu, eroii lui Camil Petrescu, şi vom încheia lista, de fapt mult mai lungă, cu filozoful Victor Petrini din Cel mai iubit dintre pământeni de Marin Preda.

 

Cu această ocazie vom fi obligaţi să ne referim la un alt pasaj din textul maestrului, comentându-l chiar dacă ne vom lua riscul de a repeta: "C. Stere a trăit cu intensitate românească toate problemele politice, iubirea lui de pământul românesc, pasiunea lui pentru Basarabia, grija de viitorul neamului românesc sunt evidente dar nu mai puţin, formaţia lui spirituală, sensibilitatea intelectuală i-au rămas până la sfârşit sub influenţa intelectuală rusă. Este poate explicaţia tragismului lui interior ca şi a izolării în care s'a simţit toată viaţa; în acel climat de vioiciune zeflemistă el aducea acel serios, acea preocupare gravă faţă de problemele exitenţii, ceea ce l-a singularizat, l-a făcut sufleteşte inadaptabil mediului înconjurător."

 

Pamfil Şeicaru dă şi un exemplu emoţionant prin cazul filozofului rus Tşadiev declarat nebun pentru a se putea anula valoarea "Scrisorilor filozofice", mulţi intelectuali învinuindu-l ca a calomniat Rusia în "Apologia unui nebun". Tuturor le-a răspuns că e frumoasă iubirea de patrie, dar mai există ceva mai de preţ: iubirea de adevăr. Nu pe drumul patriei ci pe acela al adevărului se poate urca la cer. Şi încheie această nobilă peroraţie, asigurându-i pe cei ce-l citesc că mai mult decât oricare dintre ei, el îşi iubeşte patria. Dar vremea iubirilor oarbe a trecut, astăzi înainte de toate îi datorau, patriei adevărul.

 

Şi maestrul în continuare adaogă: "Şi C. Stere şi-a însuşit acest principiu, refuzând să fie un mincinos al minciunilor convenţionale; probitatea lui intelectuală îl făcea incomod într'un partid politic, în universitate, în viaţa culturală."

 

Iar trebuie să lămuresc lucrurile, sigur, după cum şi marele ziarist le-a gândit. Sunt crescut în admiraţia marei culturi ruse, reprezentată de un Tolstoi, Dostojevski, Gogol, Cehov, Turgheniev, am trăit cu eroii acestor mari creatori, pe mulţi i-am purtat în mine, mi-au format caracterul şi concepţia de viaţa, pe mulţi nu i-am uitat tocmai fiindcă nu eram în stare să-i înţeleg. De pildă, am citit Idiotul de Dostojevski la o vârstă mult prea crudă pentru a-mi păstra obiectivitatea aducătoare şi de o distanţare prin care judecăţile devin mai reci dar mai profunde. Am discutat cu tata romanul, eram pur şi simplu buleversat de oamenii respectivei societăţi, cu adevărat fantastice şi am ajuns la concluzia că aşa ceva nu poate exista în realitate. Dar după ce i-am cunoscut pe ruşi, după ce ne-au invadat ţara după funestul 23 August, am înţeles că haosul societăţii lor este exact cum l-a descris marele scriitor rus, nu mi-a mai părut imposibilă, legătura dintre prinţul Miuşchin şi Rogojin, care iubind aceeaşi femeie, după ce şi-au jurat credinţă pe toţi vechii ca fraţi de cruce, la numai câteva minute Rogojin îl aşteaptă în întunecatul coridor al hotelului cu un cuţit în mână şi l-ar fi ucis dacă nefericitul prinţ nu ar fi făcut o criza de epilepsie, boală de care suferea.

 

Mai târziu, în exil, în timp ce românaşii noştri stăteau cuminţi în băncile comuniştilor, căci Paul Goma nu era mai mult decât un obscur dizident care promitea că după căderea lui Ceauşescu se va întoarce în România, ruşii au dat mari personalităţi, care pur şi simplu contestau valabilitatea principiile de bază comuniste, aş putea să-l citez dintre cei mulţî, pe Pasternak dar mai ales Solçeniţin, pe acesta americanii l-au exilat într'un orăşul de lângă New York, Vermont, fiindcă declaraţiile lui le încurcau socotelile de prietenie cu vechiul aliat, Rusia comunistă. L-am auzit vorbind la televizorul german, la o oră trecută bine de miezul nopţii când cei mai mulţi oameni dorm, şi mi-a plăcut că le prevestea americanilor un viitor sumbru dacă vor continua să meargă în cârdăşie alături de Rusia bolşevică.

 

Cum opuzantul regimului comunist îmi exprima propriile gânduri, îl aveam tare drag, îl socoteam unul de-al nostru. Dar ar fi absurd să se creadă că întreaga mea cultură rusă şi sentimentul avut pentru Solçeniţin, erau suficiente sa mă facă rus, din contră mă doream un român de talia respectivului rus.

 

Desigur, situaţia lui C. Stere e mai greu de judecat prin faptul că el cunoştea la perfecţie limba rusă, deci putea mult mai bine intra în simţirea scritorilor ruşi, decum o făceam eu în traduceri, uneori discutabile. Totuşi, mă repet, influenţa unei culturi nu merge până acolo încât să schimbe personalitatea umană, din contră, rolul ei, iar cum am spus-o, era de a servi de calăuză ca cititorul său român, să ajungă la cunoaştera de sine, cât mai grabnic, în acest sens dacă C. Stere nu avea în conştiinţa sa înscrise aprioric dragostea pentru adevăr, cinste şi alte idei "eterne" (prezenţa lor categorială nu e o proprietate numai a sufletului rus) întreaga înfluenţă intelectuală rusă ar fi căzut pe un sol sterp.

 

Deci, C. Stere a venit în România împins de dorul după ţara lui românească, unul din cele mai neaoşe sentimente româneşti, Haşdeu era de părere că el derivă de la indoeuropeanul daina, din care derivă sacrul cuvânt de doică.

 

Cine ar putea susţine că în pieptul său se zbătea idealismul absolut al exilatului rus ce nu-şi poate găsi locul niciunde. Din contră, C. Stere a plătit vieţii tributul unui activităţi rezultat dintr'o mare pasiune politică. Ceea ce l-a făcut sa se simtă tot mai mult un singuratec în societatea românească a fost nepotrivirea între idealismul său politic şi spiritul zeflemist cu precădere a oamenilor politici. Nu doresc să fiu insunuant dar odată cu mutarea la Bucureşti au început şi necazurile lui cele mari, deci ele sunt în stare prin desfaşurarea lor să explice singurătatea lui c. Stere, care aşa cum am mai scris-o era comună cu a lui Haşdeu, înaintea lui şi cu a lui Ilie Ilaşcu după el. Interesant din acest punct de vedere, abstracţie făcând de lipsa lui de talent, e cazul basarabeanului Paul Goma care din favorit al clanului Monica Lovinescu şi V. Ierunca, a devenit adversarul celor doi şi mai a tuturor scriitorilor români în viaţă, de unde descoperim un pamfletar revoltat împotriva unor stări de lucruri ce sigur l-au deranjat şi pe C. Stere la timpul său.

 

Deci, cauza principală a singurătăţii lui C. Stere o constituie spiritul societaţii româneşti, în primul rând politice, raporturile lui cu aceasta o vom putea urmări ceva mai jos. Pentru a încheia problema noastră, noi susţinem că înfluenţa culturii ruseşti asupra lui C. Stere a fost una catalică, oricât a fost de accentuată, ea l-a ajutat să-şi desăvârşească propria spiritualitate pe care o numim basarabeană deoarece în cursul timpurilor ea a primit, o nuanţă specială, prin preţuirea deosebită ale unor ideale ce luminează drumurile unei naţiuni.

 

De altfel soarta de singuratec nu este excepţională pentru oamenii din elita culturală a României, ca şi Stere şi-au însuşit-o un Eminescu, un Pârvan şi nu în cele din urmă un Octavian Goga!

 

În 1906, C. Stere a publicat în "Viaţa românească" un articol de mare răsunet întitulat "Fischerland", el denunţa, nu o documentare impecabilă exploatarea ţăranilor prin învoielile agricole de tip colonial, totul prezentat în cifre încât lua orice încercare de apărare a unui regim neomenos. "Siberianul" "nihilistul" tulbura pacea unei întregi clase de fericiţi proprietari. Dar totodată nu era greu să distingi printre cifre chipurile crispate de ură ale ţăranilor şi să presimţi flăcările revoluţiei mistuind conacele marilor proprietari. "Articolul apărea ca zborul unei pasări anunţătoare de furtună".

 

În 1898 sau înfiinţat cluburile, iniţiate de partidul socialist, pentru muncitorii plugari de la sate. La întrunirile de Duminecă se discutau despre nedreptăţile întâmplate ţăranilor şi pentru preîntâmpinarea lor se cerceta Constituţia pe cale legală să se obţie drepturile ce li se cuvin. Şi fiindcă demascarea nelegalităţii unor arendaşi devenise periculoasă într'o zi 37 conducători de cluburi au fost arestaţi, trimişi în judecată, şi condamnaţi la închisoare pentru excrocherie. "Marea proprietate", scrie P. Şeicaru - "ştia să se apare. Şase ani mai târziu, C. Stere a pus problema exploatării sălbatece a ţărănimii, fapt care a determinat să fie designat ca vrajmaş al ordinei sociale. Şi urile se acumulau, numele lui Stere devenise sinonim cu aţâţător la revolta ţărănimii".

 

După terminarea războiului a putut fi declarat drept tradător, deoarece C. Stere a rămas în teritoriul ocupat, deşi fusese mobilizat ca ofiţer de rezervă în justiţia militară, cu gradul de colonel. De ce Stere a rămas în Bucureşti? Motivul, susţine P. Şeicaru nu a fost unul politic ci unul de ordin intim.

 

În primele cinci volume din "În preajma revoluţiei", C. Stere descrie viaţa lui petrecută în Rusia ţaristă, în lumea evocată defilează cele mai diverse figuri, de la ţăranii încremeniţi în tradiţia seculară care i-a apărat de rusificare, la revoluţionari ruşi halucinaţi ai justiţei sociale absolute, alături de proprietari moldoveni care după 50 de ani de stăpânire abea îngăimau o frază pocită în ruseşte, şi însfârşit tineri moldoveni prinşi în mrejele ideologiei revoluţionare.

 

În această lume de strecoară sfioasă, de o puritate virginală în iubirea ei, tăcută, blândă, gata de orice sacrificiu: Tania. "C. Stere i-a dat acea încântare pe care o au eroinele lui Turgheniev". Aviz criticilor care scriu neadevăruri fără să clipească din ochi, şi-şi construiesc păreri fundamentale pe atare triste erori, cum sunt G. Călinescu şi ciracul său N.Manolescu, când Pamfil Şeicaru scrie negru pe alb: "Tania a existat şi este poate, încă în viaţă: prima soţie a lui C. Stere. Condiţiile în care s'a celebrat cununia, în închisoare, corespund realităţii ca şi existenţa, de un rar dramatism, în Siberia. Numai moartea Taniei este o plăsmuire a romancierului pentru a îndepărta pe citior de realitatea mai puţin romantică".

 

Se pare că femeia rusă, nu e predispusă atât de frecvent la desechilibru şi anarhie interioară. Ea nu va rămâne în memorie prin eroinele lui Tolstoi sau Turgheniev sau prin prostituata Sonia care îi aduce liniştea sufletească lui Raskolnicov, chinuit de remuşcări în urma crimei comise, citindu-i din Biblie. Şi totuşi, Dostojevski prin Nastasia Filipovna a zugrăvit o femeie dezechilibrată, cu mari simptome histerice, datorate faptului că nu se putea hotărî pe care din cei doi bărbaţi să-l aleagă de soţ.

 

În ce priveşte termenul de absolut atât de frecvent întâlnit ca izvor al actelor necugetate ale rusului, îi putem opune spiritul francez care, pur şi simplu nu crede în existenţa lui, de unde romanul lui H. de Balzac "La recherche de l'absolu" (Căutarea absolutului) în care ni se prezintă în persoana lui Balthasar Claes un maniac fantast ce vânează. Ca un presupus naturalist descoperirea unui principiu absolut, o fantomă de mult contestată din punct de vedere ştiinţific. Din acelaşi motiv pe Montaigne, condus de spiritul său specific francez, îl înteresează devenirea fenomenelor şi nu veşnicia esenţelor.

 

În anul 1914, C. Stere s'a îndrăgostit de văduva drului Radovici, pe care o cunoscuse de pe vremea când drul trăia şi îi era bun prieten. De altfel, fraţii Radovici (Alexandru şi Ion) au făcut parte din elita intelectuală a mişcării socialiste, care în 1900 a întrat în partidul liberal: "Drul Radovici de o superioară inteligenţa" afirmă P. Şeicaru -" de o vastă cultură a reprezentat una dintre figurile cele mai nobile de un idealism în sensul strict al cuvântului şi de o bunătate în sensul creştin. În 1907 i s'a încredinţat prefectura judeţului Vaslui; în locul represiunii, drul Radovici a întrebuinţat blândeţea şi a reuşit să pacifice judeţul fără vărsare de sânge. Vorba potrivită, înţelegerea suferinţelor care frânseseră răbdarea ţăranilor, au contribuit la potolirea sufletelor, în Cameră ca deputat a luat parte le dezbaterile parlamentare, activitatea lui era continuă; în toate manifestările se simţea acea vibraţie a marei lui iubiri pentru cei umili. Era însă bolnav şi fiziceşte se simţea surpat. Îl contraria slăbirea puterilor lui de muncă, refuza să accepte o lungă agonie şi printr'un act de voinţă a evadat din viaţă: în primăvara lui 1908, pe când călătorea de la Marsilia spre Neapole, s'a svârlit în mare.

 

În Noembrie 1916 dna Radovici era internată în sanatoriul din Bucureşti, Elisabeta, unde urma să dea naştere unui copil, fruct al legăturii de dragoste cu Stere. De-acum acestui om i se punea problema dacă ar putea să părăsească femeia iubită în momente atât de grele?

 

Consultându-se cu Ionel Brătianu, acesta i-a dat sfatul să rămână în Bucureşti, iar pentru a preîntâmpina orice dificultăţi ulterioare din partea ministerilui de război va primi îna scris un ordin de rămânere pe loc.

 

"Deci, C. Stere a rămas în teritoriului ocupat cu asentimentul şefului guvernului şi acoperit de un ordin al ministerului de război".

 

În 1918, el va divorţa şi se va căsători cu dna Radovici, legitimându-şi băiatul, eveniment înlocuit în romanul "În preajma revoluţiei", pentru a evita descrierea unor fapte neplăcute, cum orice divorţ aduce după sine, a imaginat moartea primei sale soţii, Tania, prin tuberculoză.

 

E posibil ca I. Brătianu să se fi gândit că în cazul unei victorii germane, C. Stere i-ar fi de mare utilitate? Nu se ştie, n'a rămas niciun document în acest sens, probabil înţelegerea să fi fost pur verbală, ştiinduse oroarea premierului român de a nu intra în conflict cu statele aliate, şi încă într'un război când gestul său ar fi fost înterpretat ca unul de trădare.

 

Dar, subliniază maestrul ceea ce este sigur, în Dec. 1918, după intrarea trupelor române în Bucureşti, C. Stere a fost arestat şi anchetat de un comisar regal, dar după câteva zile pus în libertate. Mai mult "Siberianul" a plecat în Elveţia cu paşaport şi banii necesari de călătorie puşi la dispozţie de Barbu Stirbey, cumnatul lui Ionel Brătianu. Ionel Brătianu nu avea niciun interes să dezbată procesul lui Stere, în consecinţă dosarul lui Stere, încheiat de comisarul regal, a dispărut fără urme. Toate încercările lui Take Ionescu, în timpul guvernării lui Averescu de a descoperi respectivul dosar la Curtea marţială au fost, zadarnice. Dosarul se afla acasă la Ionel Brătianu.

 

Dacă întradevăr asupra lui Stere ar fi existat dovezi de vinovaţie, dosarul nu ar fi dispărut, şi ar fi stat şi ei la închisoare alături de I. Slavici şi Tudor Arghezi, şi cum se ştie aceştia au fost eliberaţi la intervenţiile publice ale lui N. Iorga, probabil că datorită urii ce o avea faţă de C. Stere, închisorile tuturora s'ar fi prelungit, dar sigur nu prea mult, într'o atmosferă în care majoritatea românilor erau pentru reconcilierea naţională.

 

Cel mai umilit a fost I. Slavici, mai ales după ce s'a declarat de partea nemţilor şi după eliberarea de la Văcăreşti, ajunsese sa fie scuipat în obraz de trecătorii Bucureştului, intransingenţi la părerile unui om care nu înţelegea să-şi trădeze convingerile. Până la urmă bunul prieten, încă din vremea studenţiei de la Viena al lui Eminescu, I. Slavici, a trebuit să se retragă la Panciu, la familia fiicei sale, unde în cele din urmă a şi murit.

 

Cred că a avut timp să mediteze la lozinca pe care el însuşi a popularizat-o, cum că soarele românilor la Bucureşti răsare, regretând bineînţeles că n'a rămas în oraşul tinereţii sale Aradul, atât de aproape de Şiria lui dragă, cea de sub cetatea pe care localnicii e numeau Şoimoş.

 

Ar mai fi să amintim că în "Temniţele mele", Ioan Slavici, om cumsecade şi plin de adâncă ruşinare, cum stă bine omului cu bună măsură şi scaun la cap, ne povesteşte cutremurat că la Văcăreşti exista o singură toaletă formată dintr'o cameră mare şi nenumărate găuri în podea, după sistemul turcesc adăogăm noi, unde până la urmă, era obligat să-şi facă necesitaţile în faţa tuturora deoarece ieşirea era comună, fixată la ore precise şi dacă arestatul avea bucuria să aibe şi o diaree, se întâmpla să mai facă şi pe el.

 

Actul respectiv, executat în public, era cea mai gravă pedeapsă suferită în timpul detenţiei lui Slavici la Văcăreşti, nu şi-ar fi închipuit că poate exista o mai mare degradare a condiţiei umane decât cea întâmplată odată pe zi, i-ar fi preferat băiata la tălpi, aplicată de slugile sultanilor turci.

 

De unde se mai vede, că pentru autorul lui Budulea taichii sau al lui Popa Tandă, moralitatea nu e un cuvânt ieşit din modă, atâta timp cât ea corespunde unui model ideal de a fi, fără prezenţa ei omul nu este om, îi lipseşte o mână sau un ochi, sau ar fi vrut să nu-i aibă pe niciunul, atunci când era dus la ceea ce simţea el că ar putea fi mai rău decât cel mai blestemat stâlp al infamiei.

 

Din această cauză de câte ori trebuia să meargă iar acolo, o nota în carte ca şi când după împlinirea unui anumit număr de şedinţe urma să i se redea pierduta lui personalitate.

 

Pentru Tudor Arghezi, mai tănăr şi mai obişnuit cu lenea clericilor, în care a izbutit să fie campion absolut, până la urmă mediul i-a inspirat, une din capodoperele sale, întitulată Flori de mucigai, pe care Pamfil Şeicaru le-a publicat în Hiena, nu că le-ar fi îndrăgit prea tare dar îl intriga faptul că nu le bagă nimeni în seamă, ori nici aşa nu merge, când e vorba de un poet autentic al culturii noastre.

 

Faptul c lui C. Stere nu i s'a făcut proces nu era în interesul "Siberianului", conţinutul, probabil îl jena pe Ionel Brătianu, căruia îi convenea ca supra acestui şef al mişcării ţărăniste să planeze acuzaţia de trădare dar nu-i convenea să se judece procesul pe date precise. Complicitatea lui I. Brătianu în cazul lui C. Stere ne aprare evidentă şi ea indirect ne demonstrează că marele basarabean, nu avea de ce să fie considerat un trădător sau un duşman al poporului român, cum îl vedeau mulţi din adversarii săi.

 

La primele alegeri, în Iulie 1919, C. Stere încă în Elveţia a fost ales deputat al judeţului Soroca şi nu a fost contestat de nimeni, deşi Iorga, împlacabilul său adversar, era preşedintele Camerei şi în "Neamul românesc" îl acuza de trădare. În ce priveşte pe liberali, din 120 de deputaţi, nicio contestaţie.

 

În Martie 1920, parlamentul Federaţiei s'a dizolvat, şi odată cu constituirea guvernului Averescu s'au făcut noi alegeri, în mai, şi la validare s'a ridicat contestaţia alegerii lui C. Stere, nici un literal nu a susţinut contestaţia. Dar ea a fost susţinută de N. Iorga şi Take Ionescu. După filipica lui N. Iorga (a vorbit două ore) şi atacul lui Take Ionescu a urcat la tribună C. Stere şi în continuare merită să dăm cuvântul maestrului prezent la aceea memorabilă şedinţă a Camerei: "Se simţea neliniştea lui Stere, rămăsese în pronunţie accentul moldovenesc iar cuvintele avau o emoţie înăbuşită, dând apărrrii o dramatică nobleţa. Nu era propriuzis o apărare ci o impresionantă confesiune care, treptat, treptat  cucerea atenţia Camerii, o acapara. Întreruperile care încercau să hărţuiască, pe Stere erau repede strivite de reacţiunea deputaţilor dornici să-l asculte. Şi C. Stere ştia să dee discursului o profundă rezonanţă umană; elocvenţa lui respingea retorica facilă; evita folosirea cuvintelor teşite de vreo comună întrebuintare; îşi calcula efectele ca un mare tragedian. Era ajutat nu numai de vocea lui gravă de bariton ci şi de chipul lui care părea că oglindeşte chinuitorul lui sbucium interior. C. Stere nu rostea un discurs, el trăia acel discurs menit să lămurească opiniei publice, cazul Stere.

 

Evocând începuturile lui revoluţionare a amintit stagiul lui în faimoasa închisoare Petrepavlovsk. Îmi răsună şi azi cuvintele lui C. Stere: "Aveam" îşi aiminteşte maestrul "ca vecin de celulă la stânga pe Pilsduski şi la dreapta (a lăsat să treacă câteva momente spre a mări efectul) pe Vladimir Olianov Lenin. Şi sigur nu era o intenţie de moment. Când mareşalui Pilsduski a venit la Bucureşti s'a dat o recepţie la ambasada polonă, unde a fost invitat şi Stere. La reuniune era şi N. Iorga ofensat de prezenţa respectivă. La sfârşit când i-a fost prezentat Stere, spre surprinderea tuturora l-a îmbrăţişat şi la invitat să se aşeze, continuând conversaţia pe ruseşte. Camaraderia arătată de mareşalul Pilsduski lui Stere i-a supărat pe unil comeseni, Iorga mâniat, nemai ţinând seama de protocol a plecat furios. Deci vecinătatea din închisoarea Petrepavlovsk nu era o simplă născocire."

 

Întorcându-ne la şedinţa de validare a alegerii lui Stere ca deputat de Soroca, deşi Iorga dădea semne de enervare iar Take Ionescu privea dezolat la majorităţile lui C. Stere, acesta a fost validat ca deputat de Soroca ceea ce îndreptăţea pe cetăţeni să creadă că "trădarea" lui C. Stere nu mai putea fi întrebuinţată ca armă politică.

 

Şi totuşi nu a fost aşa. În 1932, când Stere conform legii, fiind ales de zece ori deputat trebuia să fie proclamat senator de drept. Ci o seamă de generali, senatori de drept, s'au opus deoarece C. Stere era un trădator. Dar nu această manifestare avea importanţă cât atitudinea partidului naţional-ţărănist care a refuzat să se solidarizeze cu cel ultragiat. Cum se explica această atitudine?

 

P A M F I L    S E I C A R U

 

 

 

 

ISTORIA   PARTIDELOR

 

NATIONAL,  TARANIST

 

SI

 

NATIONAL    TARANIST

 

 

________________

 

VOLUMUL   DOI

_____________________

 

 

 

 

EDITURA  CARPATII

TRAIAN  POPESCU

Calle  Villanueva, 43

MADRID

1  9  6  3

 

 

 

Pamfil Şeicaru: Istoria partidelor naţional, ţărănist şi naţional ţărănist, vol. I şi II, 600 de pagini, în ed. "Carpaţii", Madrid 1963

 

C O L E C T I A  l C A R P A T I I l

 

Nr. 3

u

 

 

 

PAMFIL  SEICARU

 

 

P O E Z I E    S I    P O L I T I C A

 

O C T A V I A N   G O G A

 

 

 

 

E D I T U R A   "C A R P A T I I "

M A D R I D

1  9  5  6

 

 

Pamfil Şeicaru: Poezie şi politică, Octavian Goga, Colecţia "Carpaţii", Madrid, 1956

 

 

Iului Maniu nu-l iubea pe Stere, nu uitase întervenţia lui în lupta dintre Octavian Goga şi Al. Vaida-Voievod. Şi mai exista un Madgearu care putea să impresioneze pe Iului Maniu sau pe Ion Mihalache dar nu şi pe C. Stere în faţa căruia Madgearu se simţea ca un student la examen. Deci acesta nu vroia ca Stere să existe în partidul naţional-ţărănist.

 

Ezitările lui Mihalache au fost înlăturate prin intervenţia lui Maniu şi Madgearu. În acest mod Stere a fost sacrificat, nu a fost proclamat senator de drept, încălcându-se legea şi partidul naţional-ţarănesc nu a reacţionat în favorul lui.

 

Replica ostacizatului a venit sub forma unei cărţi "Preludii: partidul naţional-ţărănesc şi cazul Stere" apărută în editura "Adevărul". Conducătorii partidului sunt pe rând supuşi unei nimicitoare analize. Revolta lui Stere biciuie nulitatea solemnă, mediocritatea ambiţioasă, ipocrizia şi renegările democraţiei ţărăneşti pentru care el luptase. Respectivele pagini sunt cele mai concentrate din litaratura noastră politică, se denunţă tot ce se ascunde în dosul decorului unei anemice ideologii democratice.

 

Urmează elogierea unui spirit ales cu rădăcinile sufletului său adânc înfipte în pământul ţării sale întregite, din tulpinele căruia se înalţă fiinţă sa pentru veşnicie, sub forma unui stejar a toate păstrător în trecut şi prezent, cu treptele viitorului, suindu-le. C. Stere este suflet din sufletul neamului, cel nemuritor:

 

"Fără îndoială un învins, un mare învins, o figură patetică de singuratec în viaţa politică românească. Coaliţia urilor l-a eliminat, uri implacabile. Când cineva reuşia să-i capete încrederea, intimitatea lui C. Stere era de un farmec fără egal. Avea o seriozitate în preocupări, adâncea cu atâta gravitate problemele politice, desfăşura o aşa de variata cultură încât cucerea. Stere nu aluneca pe suprafaţa problemelor vieţii, el nu se ferea să le dezbată cu aceea ardoare pe care o luase din mediile intelectualilor ruşi. În fond el a rămas tot timpul un Român de formaţie intelectuală şi de sensibilitate rusească". (!)

 

În pasajul de mai sus, Pamfil Şeicaru descrie proprietăţile cele mai specifice ale românului basarabean definit ca spiritualitate pusă mereu în acţiune pe abcisă în sus pe verticală, prin efectele acestor constante sufleteşti, C. Stere a ajuns pe culmea cea mai rar antinsă de pasul omului, luminată în desăvârşirea ei, armonioasă în eonul perfecţiunilor solitare, cereşti şi divine. Pe acest periplu cunoscutul în sine, pe drept, e al unui Român de formaţie intelectuală şi de sensibilitate rusescă. Desigur, în acest context, cuvântul Român se scrie ca numele lui Dumnezeu cu literă mare.

 

P. Şeicaru a făcut parte dintre fericiţii care l-au putut vizita pe C. Stere în sanctuarul de la Bucov şi să-i audă, în intimitatea florilor şi a păsărilor, mărturisirile uşor cântate ca pe rugile procesiunilor interioare, limbajul şoptit fiind înţeles numai de zei şi de poeţii, căutători ai sacrului. Grădinile de la Bucov au secrete ori taine înrudite cu timpul de peste veac al veşniciilor originare:

 

"Am fost de câteva ori la Bucov şi am avut prilejul să-l cunosc în acele clipe când sufletul se deschide fără reticenţe. Nu ştiu cum izbutise să aducă din Siberia un arbore pipernicit al cărui trunchiu părea zgribulit de frig. L-a plantat la Bucov şi în plimbările lui prin parc făcea un popas pe o bancă pentru a-l contempla, acel arbor, să retrăiască exaltarea tinerţii lui revoluţionare. Mi-a spus în trecât că era un arbor care creşte în Taiga siberiană. Apoi mi-a vorbit îndelung de flora şi fauna Siberiei, de populaţiile autohtone, de viaţa deportaţilor. Şi deodată întrerupând această înteresantă descripţie, mi-a spus cu un zâmbet amar: "sub regimul ţarist deportaţii politici aveau totuşi un regim mai uman decât sub regimul bolşevic"."

 

Părea că de multă vreme se munceşte cu o idee şi simţea nevoi să o comunice cuiva: "Nu ne dăm seama, ne lăsăm înşelaţi de aparenţe dar regimul bolşevic evoluiază către un nou imperialism. Mă gândesc înspăimântat la o nouă ocupare a Basarabei de către ruşi. Nu exagerez, o văd venind. Eram în Septembrie 1936. Şi acolo, în parc la Bucov, ca şi când ar fi continuat o dezbatere care se desfăşura de multă vreme în conştiinţa lui C. Stere mi-a făcut o amplă expunere a temeiurilor îngrijorării care îl chinuia. Ce bine cunoştea resorturile tainice ale politicei imperialiste a Rusiei de totdeauna: cu ce bogăţie de referinţe portretiza sufletul rusesc în opoziţie cu Europa!"

 

Impresionează presimţirea din 1936 Septembrie a lui Stere că ruşii evoluiază spre un nou imperialism, şi cu spaimă se gândeşte la o nouă ocupare a Basarabiei de câtre ruşi. De fapt, demonstrează o cunoaştere potrivită a istoriei Rusiei cu toate consecinţele funeste ce urmează după desvoltarea imperiului respectiv. Deja de-acuma îi este cunoscut faptul că regimul deportaţilor politici era mai uman în ţarism decât sub comunişti. Deci avusese dreptate în anii primului război mondial: ciocnirea cu Uniunea Sovietică pe atuncia aflată sub ţari, va avea oricum loc, fie şi cu 20 de ani mai târziu. Dar cine îl asculta pe Stere, această Casandră a timpurilor noastre.

 

Bine se poate observa că C. Stere oricât ar fi familiarizat cu cultura rusească, se referă la ea ca orice străin care vorbeşte de specialitatea sa, fiind un specialist mai mult decât excelent în problemele de istorie şi politică rusească, cunoaşterea lui merge până acolo încât e familiarizat şi cu problemele de spiritualitate specifică privind esenţele caracterului rus. Dar, aşa cum am arătat-o de denumărate ori, totul se concentreză la un studiu ce familiarzează pe cel înteresant în problemă dar nu se confundă cu materialul de studiu. Din toate punctele de vedere, C. Stere ca bun cunoscător şi al limbii ruse poate fi considerat ca cel mai bun cunoscător a problemelor ruse, însuşirea lor îl poate înstrui, dar nu se realizează fenomenul de pseudomorfoză, înfluenţa e catalitică, ajută ca un subiect să se descopere pe sine însuşi, să ajungă la cunoaşterea cea mai profundă. Dar ca raport se disting cele două forme spirituale, unul românesc şi celălalt rusesc, ele nu se întrepătrund oricât s'ar influenţa, procesul rămâne exterior, neesenţial, o punte aruncată spre ceva nu lipsit de valoare.

 

De altfel în continuare C. Stere îi impută maestrului faptul că nu cunoaşte limba rusă pentru a afla lucruri la care altfel nu putea să ajungă. Îi vorbeşte de poema lui Alexandru Block "Sciţii" şi de un articol în care poetul referindu-se la popoarele Occidentului scria, în 1918, că dispreţuindu-i pe ruşi mai mult decât înainte de revoluţie, la un moment dat o să-i lase să treacă peste ei noi valuri ale rasei galbene şi să distrugă nu numai catedrala de la Reims dar şi toate sfintele lor pravălii. Ei ruşii, sunt stăvilarul Europei în calea acestor popoare şi nu ar interzice nimănui, cunoscător al respectivelor forte revoluţionare să deschidă aceste stăvilare.

 

Şi C. Stere continuă, spunând că Block nu e singurul care contura pericolul rasei galbene, chiar Vladimir Soloviev are într'o poezie două versuri privind panmongolismul ca şi un cuvânt ce-i desmiardâ urechea.

 

Fără îndoială, în cel de al doilea război mondial, Stalin a deschis stăvilarul spre Europa invadată în majoritatea lor de mongoli îmbrăcaţi în uniformă militară, sovietică. Visul celor 2 poeţi s'a împlinit, mongolismul fiind sprijinit de anglo-americani, cei ce au câştigat o victorie plină de concesii umilitoare.

 

Şi C. Stere continua cu citate din Alexandru Herzen, din Dostojevski, din filozofii panslavismului pentru a sublinia unitatea anti-europeană a gândirii ruseşti. În faţa unui închipuit atac rusesc, devenit după câţiva ani o realitate, C. Stere îşi dezvăluie nu numai puternicul său românism de om basarabean, dar chiar opoziţia la gândirea rusă antieuropeană.

 

Şi maestrul aminteşte cum C. Stere vorbea privind pipernicitul arbore adus din Taiga siberiană, transplantat în parcul din Bucov.

 

Şi iată finalul, pe care-l cităm ca venind din inima marelui ziarist către inima prietenului său şi de la ei la mine, menţionând că ne uneşte peste timp şi spaţiu, inelul spiritului etern, de care spune poetul german, Hoelderlin că are o durată fără moarte:

 

"În 1937, când C. Stere a împlinit 70 de ani am publicat în "Curentul" un articol în care am condensat tot ceea ce simţiam pentru acest mare şi nedreptăţit singuratec, pentru ostracizatul vieţii politice româneşti. Câteva zile mai târziu, l-am întâlnit într'un restaurant. S'a sculat de la masă şi a venit să-mi mulţumească. Articolul mi-a adus o mare mângăiere. Nu-ţi poţi închipui ce dureros este pentru mine ca fiul meu să aibă sentimentul că tatăl lui a fost un trădător. Îţi mulţumesc."  Avea în privire o adâncă tristeţe. "Nu mă simt bine. Inima cedează. Nu mai am mult de trăit. Atenţie la Basarabia. Imperialismul rusesc are proporţii pe care nu le-a avut niciodată."  - Câteva luni mai târziu Stere a murit.

 

Tragic destin. Evocând pe C. Stere caut să descifrez judecata de mâine a generaţiilor care ne vor succeda, înclin să cred că i se potrivesc aceste rânduri dintr'o scrisoare trimisă de Gogol poetului Jukovski: "O mână invizibilă dar puternică, scrie misterios sub ochii mei. Eu ştiu că numele meu va fi mai fericit decât am fost eu. Poate că scoborâtorii compatrioţilor mei se vor reconcilia, lăcrâmând cu umbra mea."

 

Ci, C. Stere e la fel de singuratec şi trist în România de astăzi ca şi în cea de ieri, numele lui nu este mai fericit decât a fost el şi asta fiindcă succesorii contemporanilor săi nu s'au reconciliat încă, lăcrămând, cu umbra sa.

 

În această carte despre C. Stere, maestrul Pamfil Şeicaru i-a dedicat iubirea sa neoplatonică, singura plămadă creatoare de natură îngerească, având în ea posibilităţi de a reuşi un lucru cu totului desăvârşit. Adevărul prin lumina frumuseţii cereşti, ne readuce la viaţă personajul, în primul rând pe cel principal, împreună cu sublimul unui drum ce merită să ne închinăm lui, cu tot ce purtăm mai bun şi mai curat în noi, căci lucrarea scrisă de mână omenească e în sine o sfântă sărbătoare a spiritului.

 

* * *