WEB - Büchergalerie


  Zurück Home Weiter

Buch 1989 - Mihai Eminescu


  Mihai Eminescu 1889 - 1989

Mihai Eminescu
1889 - 1989

 
Adoratorii comunismului, din Tara si din exil, în sufle-tul carora nu se poate cuibäri adevärul, frumosul si dragostea recurg la o seama de neadeväruri si deformari, sustinând ca marele nostru poet Mihail Eminescu a murit sifilitic.
Autorul acestei lucräri, Ovidiu Vuia, medic specializat în afectiunile creerului, poet si critic literar, la comemorarea a 100 de ani dela moartea lui M. Eminescu, îi face omagiu douä adeväruri:
l.- Mihai Eminescu nu a suferit de sifilis. A murit joi 15 lunie 1889 în sanatoriul dr-ului Sutu din Bucuresti. Moartea a survenit printr'o sincopä cardiacä provocatä de o into-xicatie mercurialä, consecinta tratamentului gresit cu injectii de mercur. Dacä poetului nostru nu i s'ar fi apiicat terapia u-nei boli pe care nu a avut-o, siflisul, viata i-ar fi putut fi saiva-tä.
2.- 0 analizä atentä si competentä a poeziei lui M. Eminescu si o comparatie cu cei mai geniali poeti români si strä-ini conclude ca Eminescu este un poet universal.
Evolutia poeziei lui Eminescu si inovatia versificatiei sale pe calea formei perfecte a poeziei îl aseaza în vârful li-teraturii române. Opera lui Eminescu este cea mai fidelä ex-presie a spiritualitätii românesti.
Mihai Eminescu, poetui Absolut si al Absolutului ne du-ce în „Lumea ce gândea în basme si vorbea în poezii".
La comanda unui tiran näpadit de moriile nebuniei pot sä treacä cu buldozerele peste satele românesti, dar nu exista masinä infemala care sä distruga poezia eminescianä, cäci ea este eternä; prin ea träieste si nu va pieri nici Neamul roma-nesc.
In acest volum veti gäsi si Doina prin care Mihail Eminescu implorä pe Stefan cel Märe, atletul crestinatatii, sâ-si mântuie Neamul de pagânism si sä rupa lanturile ro-biei. Aceastä Doina a fost stearsä de comunisti din poeziile lui Eminescu.
S'ar cuveni ca in fiecare searä sä rostim aceastä Doina impreunä cu celelalte rugäciuni.

EDITURA CORESI N. Constantinescu 1989